Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA)

“Güneş Enerjisi Potansiyel Belirleme Çalışması” kapsamında hazırlanan atlas ile ülkemizdeki güneş enerjisi uygulamaları açısından en iyi alanların nereler olduğu ve belirlenen bu alanlardaki güneş enerjisine dayalı elektrik veya ısı enerjisi üretim imkânlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Ülkemiz güneş kuşağı içinde yer almakta olup bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel daha çok sıcak su üretiminde kullanılmaktadır. Bu potansiyeli elektrik üretiminde de kullanılabilmesi amacıyla GEPA hazırlanarak Genel Müdürlük internet sayfası üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılar internet sayfası üzerinden il ve ilçe bazlı aylık güneş enerjisi potansiyellerini ve güneşlenme sürelerini rahatlıkla öğrenebilmektedirler. Bununla birlikte 2013 yılı sonuna kadar iletim sistemine toplam kurulu gücü 600 MW olan YEK Belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlanabilecektir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü / 2011 Faaliyet Raporu

www.eie.gov.tr

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR