Cadde ve sokaklar LED ile aydınlanacak

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalarda bir dizi değişikliğe gidilecek.

 

Şehir içi yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamında, park ve bahçe aydınlatması amaçlı sistemlerde LED teknolojisinin kullanılmasının önü açılacak.

 

Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik`te değişiklik yapılması için taslak hazırlandı.

 

Hazırlanan çalışmayla, yönetmeliğin son halinin üzerinden geçen 2 yılı aşkın süre içinde uygulamada karşılaşılan aksaklıklardan dolayı bazı maddelerde iyileştirmeye, bazı maddelerde de süreç içinde geliştirilen ve yürürlüğe konulan diğer ilgili mevzuat ile uyumlaştırmaya yönelik değişikliklere gidilmesi amaçlanıyor.

 

Yönetmelik kapsamında kojenerasyon, mikrokojenerasyon ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis yatırımları teşvik edilirken, bunun için tesisin işletmeye 10 kilometre mesafede kurulma şartı aranıyor. Oysa elektrik piyasası ile ilgili mevzuat herhangi bir tüketiciye, aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde bu tür uygulamalar için lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilme imkan sağlıyor. Yapılması planlanan değişiklikle 10 kilometre şartı yerine üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olması aranacak.

 

Standart kolaylığı

Başvurularda aranan TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olunması şartı esnetiliyor.

 

Yayımlandığından bu yana geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen, halen çok az sayıda endüstriyel işletme TS EN ISO 50001 Standardı`na sahip olabildiğinden ve söz konusu standart belgesine sahip olmak bir süreyi ve süreci gerekli kıldığından bu konuda düzenlemeye gidilecek.

 

Sanayideki proje uygulamaları konusunda 1 Ocak 2014`ten sonra bir aksaklık, erteleme ve benzeri durumlar yaşanmaması için, desteklerde aranan bu standarda sahip olma şartı, başvuru aşamasından destek ödemesi aşamasına ertelenerek, hem projelerin uygulanmasında hem de enerji yönetimi sistemlerinin kurulmasında zafiyet oluşturmayacak bir değişiklik yapılacak.

 

Söz konusu belgeye sahip olmadıkça proje desteği verilmeyeceğinden, kamu açısından bir kayıp söz konusu olmayacak. Bu belgenin alınamamasından dolayı destek ödemesi yapılmasa dahi, projenin uygulanmasının önü açılarak enerji tasarrufu yapılmasına imkan sağlanmış olacak.

 

Başvurulara sınırlama

Proje destekleri konusunda, herhangi bir işletme halen dilediği sayıda proje ile başvuru yapabiliyor. Bu durum, proje başvurularında endüstriyel işletmeler arasında büyük farklılıklara yol açtığından, söz konusu farklılığın azaltılması, artan ilgi karşısında gelecekte kamu kaynaklarının daha adaletli bir şekilde paylaşımı ve genel müdürlüğün talepleri değerlendirme süreçlerini daha etkin kılabilmek için başvurularda proje sayısı konusunda bir sınırlamaya gidilecek.

 

Bu doğrultuda başvurular 5 projeyle sınırlandırılacak. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri de bu sayıya dahil olacak. Ancak uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak bildirilen projeler, bu sayıya dahil edilmeyecek.

 

Proje destek formül değişiyor

Proje desteklerinde kullanılan formülün, bazı uygulamalarda projelere verilen destek miktarının çok düşük seviyelerde kalmasına sebep olması, projelerin hazırlanması için harcanan bedelleri bile karşılayamaması da değişikliklerde dikkate alındı.

 

Proje destekleri konusunda üst sınır zaten bulunmazken, değişiklikle her bir projeye verilecek destek miktarının belirli oranın altına inmemesi sağlanacak. Desteklenecek projelerin belirlenmesinde ödenek imkanları esas alındığından, yapılan değişiklik desteklenecek proje sayısının değişmesi dışında, mali açıdan kamuya ilave bir yük söz konusu olmayacak.

 

İlave olarak, proje destek uygulamalarında karşılaşılan bazı idari aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesine, gönüllü anlaşma uygulamalarında işletmeye yeni giren endüstriyel işletmelerin de başvuru yapabilmesine yönelik değişikliklere gidilecek.

 

Dış aydınlatma uygulamalarına LED de ekleniyor

Açık alan aydınlatmalarında LED`li uygulamaların gelişebilmesine imkan sağlamak amacıyla dış aydınlatmalara LED`de dahil edilecek şekilde değişiklik yapılması planlanıyor.

 

Buna göre, şehir içi yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamı ile park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerinde LED teknolojisinin kullanılmasının önü açılıyor.

 

Enerji yöneticilerinin sertifika sorunu

Enerji yöneticilerinin, daha önce sertifika aldığı sektör dışında çalışmadığı sürece kendilerinin böyle bir sınava sokulmaya zorlanmasına yönelik itirazları değerlendirilerek değişiklikte bu yönde düzenlemeye yer verildi.

 

Buna göre, bu kişilerin sertifika sahibi olduğu sektörde çalışmaya devam etmesine, farklı bir sektörde çalışma ihtiyacı doğması halinde, eğitim programlarına katılanlar için yılda 2 kez düzenlenen sınavlara girerek başarılı olmaları durumunda her 2 sektörde geçerli olacak şekilde sertifika sahibi olmalarına imkan sağlayacak şekilde değişiklik yapılması planlanıyor. (AA)

http://haber.stargazete.com

13.12.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR