AB`de Temiz Enerji Hedef Küçülttü

Yıllardır iklim değişikliği sorununa değinerek dünyaya öncülük etmenin yollarını arayan Avrupa Birliği, yenilenebilir enerji noktasındaki zorunlu hedefleri değiştirerek, bunları birer amaç haline getirmeyi planlıyor

 

Birliğin politika oluşturan zümresinin, hidrolik kırılma olarak bilinen tartışmalı tekniği kullanarak yapılan kaya gazı keşiflerini kısıtlaması ihtimal dahilinde gözükmüyor.

 

Derin ve uzun süreli ekonomik durgunluk, yenilenebilir enerji kaynakları için gereken fiyatların ısrarlı bir şekilde yüksek olması ve bir sonuca varmayan uluslar arası müzakereler, Avrupalı yetkililerin, kıtanın enerji üretim sanayilerini nasıl yeniden yapacakları konusunda ikinci kez düşünmesine sebep oluyor. Detaylar hala Brüksel`de müzakere ediliyor ancak yetkililer, Avrupa Komisyonu`nun enerji ve iklim önergesinin, emisyonların 2030 yılına kadar muhtemelen yüzde 35 ila yüzde 40 oranında düşürecek bağlayıcı bir hedef içereceğini söylüyor. Fakat yine yetkililerin belirttiğine göre bu hedefler, münferit devletlerden ziyade tüm Avrupa Birliği`nde uygulanabilir.

 

Çeşitli gruplar tarafından avukatları eşliğinde, paketi insafsızca eleştiren, açığını arayan yoğun bir lobi faaliyeti sürdürülmekte. Rüzgâr ve güneş enerjisi sanayisini temsilen, Almanya Yenilenebilir Enerji Federasyonu sözcüsü Jens Tartler, yenilenebilir enerji için bağlayıcı hedeflerin olmayışını moral bozucu olarak nitelendiriyor. Yenilenebilir enerji sanayinden bazı sesler de, mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında oluşan paketin umulabilecek en iyi paket olduğunu söylüyor.

 

Londra`daki HG Capital`deki yenilebilir enerji yatırımlarına ayrılan 1.15 milyar dolarlık fonu idare eden Tom Murley, "Elbette insanlar daha fazlasını yapmamız gerektiğini söylüyor, fakat biz doğru istikamette ilerliyoruz."diyor.

 

Çevresel kaygılar siyasi gündeme oturuyor. Politikayı tasarlayan yetkililer Avrupa`daki sanayi ve tüketicilerin elektrik maliyetleriyle ilgili şikâyetleri üzerine eğilmeyi deniyor. Elektrik bedelleri Amerika`daki düşüşle kıyaslandığında, 2005 yılından bu yana yüzde 40 yükseldi. Amerika`daki kaya gazı devrimi yeni bir tartışmayı başlattı: Avrupa kendi potansiyel kaya gazı rezervlerinden istifade etmeli mi, etmemeli mi? Komisyon, hararetle kaya gazının izini süren İngiltere ve Polonya gibi hükümetlerin daha da hafifletebilecekleri bağlayıcı olmayan tavsiyeleri kabul edeceğe benziyor.

 

Önergeler, Avrupa içindeki nükleer enerji alanları üzerinde yapılan ateşli tartışmalardan etkileniyor. Almanya`nın nükleer enerji tesislerini kapatma ve yenilenebilir enerji inşa etme planı problemlere yol açıyor.

 

Alman tüketiciler yükselen elektrik faturalarıyla sarsılıyor ve işletmeler enerji maliyetlerinin, onları dezavantajlı bir duruma sokacağından endişeleniyor. Alman Çevre Bakanı Barbara Hendricks "Avrupa, iklimi koruma noktasında bir lider olarak kalmaya devam etmeli. Bu yüzden açık ve net hedeflere ihtiyacımız var" diyor. New York Times

Makaleyi Stanley Reed, Stephen Castle ve Melissa Eddy yazdı.

ww.sabah.com.tr

26 Ocak 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR