Türkiye güneş enerjisi sektörü politik huzursuzluğa direnecek

Ernst & Young tarafından hazırlanan bir çalışmada Türkiye yenilenebilir enerji yatırımları alanında 40 ülke arasında 23. sırada yer alıyor.

 

Ernst & Young tarafından 2003 yılından beri hazırlanan ‘’Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi’’  başlıklı çalışmanın 2013 yılını kapsayan 40. sayısı yayınlandı.

 

Kuruluşun çalışmasında geçen yılın Kasım ayında Varşova`da dünya hükümetlerinin temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında önemli bir sonuç alınamadığı hatırlatılırken, yenilenebilir enerji sektörünün gelecekteki başarısının ulusal ve uluslararası karbonsuzlaşma hedeflerininin dışındaki etkenlere bağlı olacağı düşüncesi paylaşılıyor.

 

Çalışmaya göre yenilenebilir enerji sektörünün gelecekteki başarısı yenilenebilir enerjilerin ekonomi, toplum, yatırımcılar ve şirketler açısından taşıdığı anlama bağlı olacak.

 

Çalışmadaki diğer bir tespite göre ise yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerindeki gerileme ise çok önemli sonuçlar doğuruyor. Kuruluşun analizine göre bu gerileme, yenilenebilir enerji kaynakların artan şekilde fosil yakıtların yerlerini almalarını sağlarken aynı zamanda gelişen pazarlarda da olumlu etkiler yaratmakta. Zira bu durum gelişen pazarların yüksek yabancı yatırım çekmesine, yeni istihdam olanakları oluşmasına ve yerli tedarik zincirlerinin oluşmasını sağlıyor. Yoğun enerji ithalatçısı durumunda olan ülkelerde yenilenebilir enerji kullanımının artması ise bu ülkelerin enerji arz güvenliğine çok olumlu katkı sunmakta.

 

Çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümünde geçen yılın Haziran ayında büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için ilk ihalenin yapıldığı bilgisi paylaşılırken, 600 MW üst sınırı olan bu ihalede yatırımcıların 9,000 MW düzeyinde proje teklifinde bulunduğuna dikkat çekiliyor. Kuruluşa göre bu durum Türkiye güneş enerjisi sektörünün ülkesindeki politik huzursuzluğa direneceğini gösteriyor.

 

ABD ve Çin arasındaki sınır kapanıyor

Çalışmada 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları alanında gösterdikleri gelişmeler ve bu alandaki büyüme potansiyellerine yönelik olarak çeşitli kriterlere göre yapılan değerlendirmede ise ABD ilk sıradaki konumunu korurken, Çin`in ise aradaki farkı kapatmakta olduğu görülüyor.

 

100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede ABD 74.4 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 73.1 puan ile ikinci, Almanya 66.8 puan ile üçüncü, Japonya 64.1 puan ile dördüncü ve İngiltere 62.8 puan ile beşinci sıraları paylaşıyor. Türkiye ise 48.3 puan ile bir yıl önceye göre bir sıra yükselerek 23. sırada yer alıyor.

 

Asya yükselirken, Avrupa geriliyor

Çalışmadaki dikkat çekici diğer bir noktası ise 2013 yılında Asya bölgesindeki yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 10 artarak 100 milyar doların üzerine çıkarken, Avrupa’da ise aynı alanda yüzde 44’lük düşüş ile 47 milyar dolara gerilemesi oldu.

www.yesilekonomi.com

08.03.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR