Solarex İstanbul, Dünya Güneş Enerjisi Sektörüne Ev Sahipliğine Hazırlanıyor!

 

Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Solarex İstanbul, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında üretim merkezi olması yolunda büyük adımlar atmasına fırsat tanıyor. Bu sene, 10-11-12 Nisan 2014 tarihlerinde yedinci kez sektöre kapılarını açacak olan fuar, dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu ticari bir platforma ev sahipliği yapıyor.

 

Avrupa’nın en güneşli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Türkiye’de güneş enerjisi sektörüne yoğunlaşan bir fuarın olması, dünya çapında tanınmış ve Türkiye’de yatırım yapmaya gönüllü çok sayıda dünya markası tarafından da yoğun bir ilgi ile karşılanıyor.

 

Dünya Güneş Enerjisine Yönelirken, Türkiye’de Yeni Yatırımcılar Bekleniyor…

Çok sayıda seminere ve firma konferansına ev sahipliği yapacak fuarda, tüm etkinlikler ücretsiz izlenilebilecek. Yatırımların yüzde 80’inin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştiği Türkiye’de, Güney Afrika, Irak, Gürcistan, Cezayir ve Pakistan gibi ülkelerden yoğun bir şekilde proje talepleri geliyor.

 

Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en umut verici pv piyasalarından biri olma yolunda olan Türkiye’de, güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayacak olan pv güneş panellerinin üretimine başlandı. Sadece yerli pazara değil, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarına da üretim yapmaya hazırlanan firmalar, yatırımlarını her geçen gün artıyor.

 

Güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisince zengin bir bölgede yer alan Türkiye, yıllık 2640 saatlik güneşlenme kapasitesi ile güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli açısından Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Bu kapasite yıllık 380 milyar/kWh enerji potansiyeli anlamına geliyor. Güneş enerjisi ile ilgili yönetmelikler ve devlet politikaları, sektörde canlanmaya sebep olurken, Türkiye’de her yıl artan solar enerji yatırımları da hız kazanıyor.

 

Fotovoltaik Panel Üretimi Her Geçen Gün Artıyor…

Ülkemizde fotovoltaik panel üretimi yapan firma sayısı her hecen ay artarken, bu artışla orantılı olarak piyasada çok çeşitli kalitelerde paneller bulunuyor. Panel üretimindeki hareketliliğe karşın yatırımcılar, hücre üretiminde oldukça temkinli bir duruş sergiliyorlar. Yatırımcılara sağlanacak güven ortamı ve teşvikler ile sektörde istikrarın yakalanması, hücre üretimi konusunda da gelişmeler yaşanmasına sebep oluyor.

 

Fotovoltaik sistemler olarak adlandırılan güneşten elektrik üreten sistemler, güneşten gelen ve foton ismini taşıyan tanecikler ile elektrik üretimini gerçekleştiriyor. Gün geçtikçe sürekli yeni gelişmeler yaşanan güneş enerjisi sektöründe hücre verimlilikleri üzerinde yoğun çalışmalar da devam ediyor. Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte fabrikaların, otellerin, hastanelerin, okulların, devlet kurumlarının, benzin istasyonlarının, çiftliklerin, seraların ve daha birçok alanın enerji ihtiyacı güneş enerjisi ile karşılanıyor.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki kullanımının artırılması içi öncelikle bilgilendirme seminerlerine ağırlık verilmeli, bu konuda devletin sunduklarıyla beraber yatırımcıya sağlanan faydalar, net bir şekilde anlaşılmalıdır. Özellikle Batı Avrupa’nın bu konuda ne kadar ileride olduğu, güneş açısından zengin bir ülke olan Türkiye’de bu sistemin hem ucuz hem de temiz enerji yönünden ne kadar önemli olduğu dile getirilmelidir. Kamunun, üniversitelerin ve Sivil Toplum örgütlerinin Yerli ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanılması ve yatırımların yapılması için, güç birliği içinde olunmalıdır.

 

Enerji Sektörü; Türkiye Ekonomisi İçinde En Çekici Yatırım Alanı…

Enerji sektörü Türkiye ekonomisi içinde büyük gelecek imkanı sunan, en çekici yatırım alanı olarak kabul ediliyor. Özelleştirme sürecine paralel olarak sektörde rekabetçi bir piyasa yapısına doğru geçiş yaşanıyor. Son dönemdeki özelleştirmeler, lisans ihaleleri ve stratejik ortaklıklarla, enerji piyasası hızlı bir büyüme ve liberalleşme sürecine sahne oluyor. Günümüzde son derece aktif olan sektör, yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunuyor. Batı Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’de düşük seviyede olan enerji tüketimi, her geçen gün artıyor. Türkiye’de genç ve gün geçtikçe biraz daha kentleşmekte olan nüfus, büyüme potansiyelinin varlığına işaret ediyor. Türkiye günümüzde, enerji tüketimindeki artış hızının ülkedeki üretim hızını aşmasına bağlı olarak, önemli bir enerji ithalatçısı konumunda yer alıyor. Sektördeki artan talebi karşılamak için yakın gelecekte önemli miktarda yatırım gerekecek.

 

Cari açığımızın en önemli nedeni olan enerji kaynaklı ithalatımızın bir an önce azaltılması için her türlü yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılması çok önemli.

 

Son olarak yerli kaynakların kullanımı ve enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinçlendirme artırılmalıdır. İnsanoğlunun gün geçtikte katlanarak artan enerji ihtiyacı, “fosil yakıtlara bağımlı olma” korkusunu beraberinde getirmektedir. Başta Avrupa olmak üzere enerji ihtiyacını büyük oranda fosil ve ithal yakıtlarla karşılamaya çalışan ülkeler, yenilenebilir enerjinin önemini fark etmekte ve bu yönde ciddi adımlar atmaktadırlar.

 

Fosil yakıtlardaki önlenemez fiyat artışları ve buna dair gelecek beklentilerindeki belirsizlik yenilenebilir enerjiye yönelimi zorunlu kılıyor.

 

Enerji tüketilen her alanda enerjinin daha verimli elde edilmesi amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan etkin ve sürdürülebilir mühendislik projeleri geliştirilip uygulanıyor. Bu projeler vasıtasıyla enerji maliyetleri minimize edilmekte, dünya ekonomisine katkı sağlanmakta ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak amaç ediniliyor. Endüstriyel Tesisler, Turizm Tesisleri, Konutlar, Mimarlık ve İnşaat Firmaları, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tarımsal Üretim Tesisleri güneş enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı temel kitleyi oluşturuyor.

www.solarexmagazine.com

19.03.2014

 

İletişim / Contact

Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul, Türkiye

International Solar Energy and Technologies Exhibition Solarex Istanbul, Turkey

solarex@solarexistanbul.com

www.solarexistanbul.com

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR