Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 8.5`e ulaştı

2013 yılında küresel ölçekteki yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 14 oranında gerilediği bildirildi.

 

2013 yılında tüm dünyada yenilenebilir enerji alanında 214 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiği bildirildi. Bu yatırımlar sayesinde 2012 yılında devreye alınan kurulu gücün, büyük ölçekli hidroelektrik santraller hariç olmak üzere, yüzde 43.6`sı yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesisleri kaynaklı oldu. Bu durum dünya elektrik üretim kapasitesinde yenilenebilir enerjilerin 2012`de yüzde 7.8 olan payının 2013 yılında yüzde 8.5`e yükselmesini sağladı.

 

Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt Okulu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı, İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansı Merkezi işbirliği ile hazırlanan ``Yenilenebilir Enerji Yatırımları Küresel Eğilimleri 2014`` çalışmasına göre 2013 yılında gerçekleşen bu yatırım 2011`ye göre yüzde 23, 2012`ye göre ise yüzde 14 oranında gerileme anlamına geliyor.

 

Çalışmada toplam yatırımların gerilemesinde birçok faktör bulunmakla birlikte ana etkenler arasında güneş ve rüzgâr enerjisi yatırım maliyetlerindeki gerileme ile verimlilik artışı sağlayan teknolojik ilerlemeler gösterildi.

 

Çalışmada paylaşılan verilere göre 2013 yılında küresel düzeyde rüzgâr enerjisi yatırımları yalnızca yüzde 1 oranında düşerek 80 milyar dolara gerilerken, güneş elektriği alanındaki yatırımların tutarı ise yüzde 20`lik gerileme ile 114 milyar dolara geriledi. Panel fiyatlarında görülen gerileme ise yatırım tutarının düşmesine rağmen, 2012 yılında 31 GW olarak görülen güneş elektriği kurulu gücünün 2013 yılında 39 GW artmasını sağladı.

 

Biyoyakıt yatırımları 2013`te bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında düşerek 5 milyar dolara gerilerken, atıktan enerji üretiminde yüzde 28 gerileme ile 8 milyar dolar, 50 MW`dan küçük hidroelektrik santraller alanında ise yüzde 16 gerileme ile 5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Jeotermal yatırımları ise 2013`te 2012`ye göre yüzde 38 oranında artarak 2.5 milyar dolara yükseldi.

 

2013`ün yenilenebilir enerji yatırımlarında lider ülkesi ise yine Çin oldu. Çin`de gerçekleşen yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 6 gerilese de ülke ilk defa bu alanda Avrupa`nın tamamından fazla olmak üzere 56 milyar dolar yatırım yaptı. Avrupa`da ise yatırımlar 2012`ye göre yüzde 44 oranında gerileyerek 48 milyar dolara düştü. ABD`de gerçekleşen yatırımlar ise yüzde 10 gerileme ile 36 milyar dolarda kaldı.

 

Japonya`da ise özellikle güneş elektriği yatırımları sayesinde toplam yenilenebilir enerji yatırımı yüzde 80 oranında yükselerek, Ar-Ge yatırımları hariç olmak üzere, 29 milyar dolara yükseldi.

 

Çalışmadaki dikkat çekici diğer bir noktaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın gittikçe azalıyor olması oldu. 2004 yılında bu ülkeler arasındaki yatırım farkı 4 katı bulurken, 2013`e gelindiğinde ise gelişmiş ülkelerde gerçekleşen 122 milyar dolarlık yatırıma karşılık, gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji alanında 93 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

www.yesilekonomi.com

15.04.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR