Çin bayrağı ele aldı

Güneş enerjisinde önce Avrupa ve özellikle Almanya’da daha fazla yatırım yapılırken, 2013 yılında bu branşta radikal bir değişim oldu ve Çin öne geçti.

 

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği EPIA`nın, küresel güneş enerji piyasası raporuna göre, Asya ülkeleri yeni güneş enerjisi santrali kurulmasında öne geçti. Rapora göre, Asya ülkeleri 22 giga vatlık üretimiyle, küresel üretim toplamının da yarısını geçmiş bulunuyor.

 

Asya ülkeleri, 2013 yılında Avrupa`dan iki kat fazla güneş enerjisi santrali kurarak, dünya liderliğini ele geçirdi. 2012 yılında Avrupa`da 18 giga vatlık ek güneş enerjisi santrali kurulmuşken, Asya‘daki santrallerin kapasitesi sadece sekiz giga vatı bulmaktaydı. Çin diğer Asya ülkelerine kıyasla çok daha büyük kapasiteye ulaştı. Geçen yıl bu ülkede12 giga vatlık kapasiteye sahip yeni güneş enerjisi santralleri kuruldu. Öncü konumundaki Çin, 2014 yılında da yenilenebilir enerjilerde büyük hamle yapmayı planlıyor. Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği Başkanı Oliver Schäfer, Çin`in ülkedeki hava kirliliği ile mücadele edebilmek için fosil enerji kaynaklarının yerine geçecek, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağına kavuşmayı hedeflediğini belirtiyor.

 

Fukuşima`dan sonra...

Fukuşima`daki nükleer faciadan sonra Japonya da güneş enerjisine daha büyük yatırım yapan ülkeler arasına girdi. Geçen yıl Japonya`da toplam 7 giga vat kapsiteli santraller kuruldu ve sadece bir yıl içinde güneş enerjisi kapasitesi 14 giga vata çıktı. Japonya`da çatılara ve çimenlik alanlara yerleştirilen güneş panelleri kapatılan dört nükleer santralin açığını tamamlıyor.

 

2013 yılında güneş enerjisine en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ABD üçüncü geldi. ABD‘de toplam kapasitesi 4,8 giga vat olan yeni santraller kurulurken, önceki yıllarda güneş enerjisi santrallerinde öncü olan Almanya ve İtalya da kapasitelerini artıran ülkeler arasında bulunuyor.

Asya`daki gelişmeye karşın Avrupa ülkelerinin bazılarında güneş enerjisi santrallerine yapılan yatırımlar azaldı. Sadece, Yunanistan, İngiltere ve Romanya gibi ülkelerde canlanma devam etti.

 

Küresel pazar hedefi

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği Başkanı Oliver Schäfer, küresel çaptaki gelişimden memnun olduklarını ve sadece bir Avrupa pazarı fikrinden uzaklaşılıp, küresel bir pazara yoğunlaşıldığına dikkat çekiyor.

 

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği, dünya genelinde 2014 yılında 44, 2018 yılında ise 54 giga vatlık kapasitede fotovoltaik santrallerin kurulacağını tahmin ediyor. Oliver Schäfer, küresel çaptaki fotovoltaik santral gelişiminin maliyetin düşmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Birçok ülkede fotovoltaik enerji santrali kurmanın diğer enerji kaynaklarına oranla daha ucuza mal olduğunu belirten Oliver Schäfer, kalkınma halindeki birçok ülkenin de yenilenebilir enerji branşındaki gelişmeye ayak uyduracağını söylüyor.

www.dw.de

02 Haziran 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR