Sanayide harcanan elektriğin yüzde 70’i düşük verimli motorlar tarafından tüketiliyor

Türkiye, dışa bağımlı olduğu için katma değere sahip üretimde OECD’nin 1,5 katı, Almanya ve Japonya’nın ise 2 katı daha fazla enerji kullanmak zorunda kalıyor. Sanayide harcanan bu elektriğin yüzde 70’ten fazlası ise düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor.

 

Türkiye’de sanayide harcanan elektriğin yüzde 70’ten fazlası düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarla değiştirilmesini hedefliyor.

 

Bakanlık uzmanlarının bu motorların özelliklerini, değişim maliyetlerini, ekonomiye sağlayacağı katkıyı ve sürecin nasıl yürütüleceğini analiz ettiğini söyleyen Bakan Fikri Işık, “Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu ve enerji ihtiyacımızın da her geçen gün arttığını göz önünde bulundurduğumuzda enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmaların önemi ve değeri ortaya çıkıyor. Ülkemizde aynı katma değere sahip üretim için OECD’nin 1,5 katı, Almanya ve Japonya’nın ise 2 katı daha fazla enerji kullanmak zorundayız. Sanırım bu rakamlar bu alanda yapacağımız çalışmanın önemini göstermek için yeterli olacaktır. Enerji yoğunluğunun Türkiye’ye sağlayacağı katkı bu rakamlarda gizli.’’ değerlendirmesinde bulundu.

 

Öte yandan verimlilik stratejisi ve eylem planı kapsamında 2017 sonuna kadar 6 hedef alanda 89 eylem gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası oluşturulacak. Bakanlık bünyesinde kurulan Girişimci Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin sağladığı verilerden de yararlanılarak ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapılacak. Verimlilik alanında yapılan lisansüstü çalışmalar için destek programları oluşturulacak. Temiz üretim/eko verimlilik istatistikleri oluşturacak ve yayınlanacak. Ulusal Verimlilik Yönetim Sistemi kurularak işletmelere yönelik belgelendirme mekanizması oluşturulacak. Bu belgeye sahip işletmelerin kamu destek ve teşviklerinden öncelikli veya avantajlı olarak yararlanmaları sağlanacak. Yükseköğretim programlarındaki müfredatın imalat sanayine entegrasyonunu artıracak çalışmalar yapılacak. Enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla OSB’lerde mevcut enerji yönetim birimleri güçlendirilecek ve sayıları artırılacak. KOBİ’lerin enerji verimliliği konusundaki eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri bakanlıkça desteklenecek. İSMAİL SERÇE, ANKARA (CİHAN)

www.zaman.com.tr / ekonomi

11.06.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR