Güneş Enerjisi Sektörü Enerji Bakanlığı`na Taleplerini İletti

GÜNDER ve yerli fotovoltaik panel üreticileri sektörün gelişimine yönelik sorun ve önerileri sunmak üzere Enerji Bakanlığı`nı ziyaret etti.

 

GÜNDER üyeleri Bakanlığa ilettikleri taleplerinde; güneş enerjisi sektörünün öncelikli olarak niteliksiz ithalata karşı koruma beklediğini belirterek, kamu alımları da dahil olmak üzere yerli üreticinin desteklenmesini istediler.

 

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve güneşten elektrik üreten yerli Fotovoltaik panel üreticileri sektörün gelişimine yönelik sorun ve önerileri sunmak üzere Enerji Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

 

Ankara`da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nda gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Murat Mertcan, Bakanlık Müşteşar Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, YEK Daire Başkanı Sabahattin ÖZ, GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Başkan Yardımcısı Osman Özberk ve yönetim kurulu üyeleri ile yerli fotovoltaik panel üreticileri katıldı.

 

Toplantıda GÜNDER heyeti, sektör olarak beklentilerini yazılı olarak Bakanlığa sundu. Sektör olarak öncelikle yerli üretimin sağlıklı gelişimi ve korunması konusunda destek beklediklerini belirten GÜNDER üyeleri, sorunların çözümünde gözden kaçırılmaması gereken en önemli hususun önce koruma önlemlerinin alınması, ardından iç pazarın geliştirilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesi olduğunu belirttiler. Bakanlığa sunulan bildiride şu konulara değinildi:

 

"İspanya ve İtalya örneklerinde görüldüğü üzere; iç pazarın geliştirilmesi ardından pazar koruma önlemlerinin alınmış olması, birkaç yıl içerisinde yerli üretimi dış tehditlerle baş edemez duruma getirmiştir. Bu konuda koruyucu önlemlerin uygulamaya geç başlanmasından dolayı, rekabet edemeyen ulusal güneş enerjisi sektörü tüm paydaşları ile zarar görmüştür. İthalata karşı koruma önlemleri ve anti damping tedbirlerinin uygulamaya başlama süresi 9-15 ay arasında değişmektedir. Bu da günümüz koşullarında uzun bir süre olup, pazar dengeleri her an değişebilmektedir."

 

"Kamu alımlarında yerli ürün tercih edilmelidir"

 

Kamu alımlarında yerli fotovoltaik panel üreticilerinin ürünlerinin alınması sağlanması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, diğer maddeler ise şöyle sıralandı:

 

"1. Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere kamu tarafından finansal desteklenen projelerde yerli Fotovoltaik panel üreticilerinin ürünlerinin alınması şartı getirilmelidir.

 

2. Örnek şartnameler hazırlanarak kamu alımlarında bunların kullanılması sağlanmalıdır. Sistemin etkinliğinin artırılması için Lisanssız Üretim ile ilgili tüm sürecin hızlandırılması sağlanmalıdır. Yaklaşık 6-9 ay süren başvurular vardır. Başvuru esasları, Bakanlıklar arası oluşturulacak bir Komisyon tarafından belirlenip, tüm başvurular için aynı prosedür uygulanmalıdır.

 

3. 1 MW ile 1KW başvuru süreç ve maliyetleri aynıdır. Sürecin kısaltılması bireysel tüketimi ve yatırımını teşvik edecektir. Küçük güçteki kurulumlara yönelik tip proje uygulaması geliştirilebilir.

 

4. Lisanssız üretim ile çatı uygulamaları ayrılmalıdır. Çatı uygulamalarında süreç yalınlaştırılarak, sorumluluk dağıtım şirketlerine devredilebilir.

 

5. Çatı kiralama mevzuatı oluşturularak bina ile çatı sahipliği ayrılabilir, böylelikle atıl çatılar enerji üretimine yönelik kullanıma açılabilir.

 

6. GES tesisleri için yeni bir finansman modeli kurulmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak bankalar, finans kurumları ve Bakanlık arasında bir çalışma yapılabilir.

 

7. Proje onayı ve/veya kabulü için taşra teşkilatı olan 3. taraflara bu yetki devredilerek zaman kayıpları önüne geçilebilir.

 

8. Tarımsal sulamada uygulamayı yaygınlaştırmak adına tarım alanına kurulabilecek sulama tesislerinin ihtiyacı için panel yerleştirilmesine izin verilmeli ve sulama kooperatiflerine özel uygulamalar yapılmalıdır.

 

9. ORKÖY benzeri bir proje Enerji Bakanlığı tarafından FV konusunda yürütülebilir.

 

10. Lisanslı başvuruların bir an önce sonuçlanması sağlanmalıdır.

 

11. Gelecekte yabancı yatırımcılara tanınabilecek teşvik veya lisans hakkı gibi destekler, halen FV panel üretimi yapan yerli üreticilere veya bunların birliğine de sağlanmalıdır." (bültenler)

www.haberler.com

24.07.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR