146 Enerji projesine ÇED`den olumlu karar

Türkiye`de son 1 yılda 146 enerji projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci olumlu sonuçlandı.

 

Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması ve daha kaliteli elektrik hizmeti sunulmasının hedeflendiği Türkiye`de, ÇED başvurularının önemli kısmını enerji yatırımları oluşturdu.

 

İlgili yönetmeliğe göre, rafineri, termik santral, nükleer yakıt tesisi, elektrik enerjisi üretimi amacıyla kurulan su depolama tesisi, belirli sınırların üzerindeki hidroelektrik, güneş ve Jeotermal enerji santralleri ile 154 kilovolt ve üzeri gerilimde 15 kilometreden uzun enerji iletim hatları için ÇED kararı gerekiyor.

 

Bu kapsama giren enerji tesisleri için son 1 yılda 146 "ÇED olumlu" kararı verildi. Enerji yatırımları içerisinde en fazla "ÇED olumlu" kararı alan tesisler baraj, hidroelektrik santrali ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla kurulan su depolama tesisleri gibi suya dayalı işletmelerden oluştu. Söz konusu tesislerden 84`ü ÇED sürecini olumlu şekilde tamamladı.

 

Kömüre dayalı 14 elektrik üretim tesisi, 9 doğalgaz kombine çevrim santrali de ÇED sürecinin ardından yatırım aşamasına geçti."ÇED olumlu" kararı alan tesislerin 33`ü Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, 26`sı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tesislerinden oluştu.

 

Söz konusu yatırımların gerçekleştirileceği illerin başında Adana geliyor. Adana`da 6 enerji projesi ÇED sürecini başarıyla geçerken, Adana`yı 5`er proje ile Çanakkale, adıyaman ve Ordu izledi.

 

ÇED süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji ALTERNATİFLERİNİN belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsıyor.

 

"ÇED olumlu" kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptandığı ve gerçekleşmesinde sakınca görülmediği anlamına geliyor.

www.avrupagazete.com / ekonomi

04 Ekim 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR