Fransa Meclisi nükleer enerjiyi kısıtlayan önergeyi onayladı

Fransa parlamentosu ``yeşil büyüme için enerji dönüşümü`` yasa tasarısını görüşmeye başladı.

 

Fransa`nın enerji politikalarında önemli değişiklikler öngören ve ülkenin Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanı Ségolène Royal tarafından parlamento gündemine getirilen ``yeşil büyüme için enerji dönüşümü``  yasa tasarısının görüşülmesine Fransa parlamentosunun alt kanadında başlandı.

 

Cuma günü gerçekleşen görüşmede tasarının nükleer enerji ile ilgili maddesi oylanarak kabul edildi.

 

İlgili madde Fransa elektrik üretiminde halihazırda yüzde 75 seviyesinde olan nükleer enerji payının 2025`e kadar yüzde 50`ye düşürülmesi hedefini getiriyordu.

 

Tasarının diğer maddelerinin ise Salı günü oylanmasının ardından, tamamının 2015`in başında Fransa parlamentosunun onayına sunulması planlanıyor.

 

Fransa`da halihazırda toplam kurulu güçleri 63,2 GW olan 58 nükleer enerji reaktörü devrede bulunuyor. Ortalama yaşları 30 olan bu reaktörlerin yarısı ise 2020`li yılların ortalarında 40 yıllık ekonomik ömürlerini tamamlayacak.

 

Ülkedeki nükleer enejri santrallerinin sahibi EDF şirketi ise bu santrallerin ömrünü 40 yıldan 60 yıla çıkarmanın maliyetinin 55 milyar avro olacağını açıklamıştı. Bununla birlikte Fukuşima felaketi sonrası sıkılaşan düzenlemeler de bu santrallerde üretilen elektriğin maliyetinin yükselmesine neden olmaya başlamış durumda.

 

Yasa ile sera gazı salımlarının yüzde 75 geriletilmesi hedefleniyor

 

Tasarı`da aynı zamanda ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin halihazırda, toplam üretim içindeki yüzde 15`lik payının 2020’de yüzde 23’e, 2030’da ise yüzde 30’a yükseltilmesi hedefleri de bulunmakta.

 

Tasarının enerji verimliliği ile ilgili maddeleri de ülkenin enerji tüketiminin 2030’a kadar yüzde 20, 2050’ye kadar ise yüzde 50 oranında düşürülmesini hedefliyor.

 

Fransa Hükümeti yasa sayesinde Fransa`nın sera etkisi yaratan gaz salımlarının 2030`da 1990 seviyesinin yüzde 40, 2050`de ise yüzde 75 altına geriletebilmeyi öngörüyor.

 

Yasa ile özellikle elektrikli araçlara sağlanacak teşvikler sayesinde de ülkenin toplam enerji tüketimi de azaltılması hedefleniyor.

 

Önemli bir elektrik ithalatçısı olan Fransa`nın enerji kaynaklı ticaret açığı 2013 yılında 66 milyar avro olmuştu. Ülkenin bu yıldaki toplam dış ticaret açığı ise 62,2 milyar avro idi.

 

Fransa hükümeti aynı gün Güney Afrika ile nükleer enerji anlaşması imzaladı

 

Bununla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından aynı gün yapılan açıklamada ise Fransa hükümeti ile nükleer enerjinin barışçıl amaçlı olarak kullanılmasına yönelik bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

 

Elektrik üretimini çok büyük oranda kömürden sağlayan Güney Afrika`da halihazırda 2024 ve 2025 yıllarında ömürlerini tamamladıkları için kapatılmaları planlanan, toplam kurulu güçleri 1.830 MW olan iki nükleer enerji reaktörü bulunuyor.

 

Ülke yönetimi 2023-2030 yılları arasında ise toplamda 9.600 MW gücüne sahip olacak nükleer enerji reaktörünü devreye almayı planlıyor.

www.yesilekonomi.com

13.10.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR