Üç Kıta ve 15 Ülke Güneş Enerjisi için İzmir’de Toplanacak

İzmir`de 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek SolarTR 2014 Konferansı için geri sayım başladı. Konferans Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata, Türkiye’nin yanısıra üç kıta ve 15 ülkeden uluslararası düzeyde katılım olacağını söyledi. Yeşilata, “Kamudan sanayiye, üniversitelerden kamuoyuna konferansa çok yoğun ilgi var. Bu bizim için çok önemli. Güneş artık daha çok konuşulacak.” dedi.

 

Güneş enerjisi alanında bütün bileşenlerin dahil olduğu, merakla beklenen SolarTR 2014 Konferansı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşilata, programa kabul edilen yaklaşık 140 bildiriden 95 tanesinin sözlü sunum tercihi yaptığını, bunun da çok önemli olduğunu belirtti. Bildirilerde Türkiye’den yoğun ilgi olmasının yanısıra üç kıtadan 15 ülkeyi kapsayan bir çerçevenin söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs, İran ve Almanya adresli bildiriler, diğer ülkelere kıyasla daha ağırlıklı.” dedi. Altı ay önce duyurusu yapılmaya başlanan konferansın, bu süre zarfında gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Bülent Yeşilata, bilim kurulunda ulusal ve uluslararası seviyede bütün kesimleri kapsayacak güçlü ve etkin isimlerden oluşan, 45 ülkeden gönüllü isimler bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’de güneşin artık daha çok konuşulacağını, gücünün farkına varıldığını anlatan Yeşilata, konferansla ilgili şu bilgileri verdi: “Konferansta hem fotovoltaik hem de termal güneş enerjisi teknoloji ve uygulamalarına yönelik güncel çözümler ve yenilikler yoğun olarak tartışılacak. Gelen bildirilerde, fotovoltaik sektöre yoğun ilgi söz konusu olmakla birlikte güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sektörüne de yoğun ilgi var. Bildirilerde öne çıkan hususlardan bir başkası ise binalarda güneş enerjisi kullanımı ve güneş enerjisinin bölgesel kalkınma odaklı kullanımına yönelik çalışmaların sayısının ciddi oranda artmış olması. Konferansta çok sayıda sözel bildiri bulunması yanında yaklaşık 45 civarında poster bildiri sunumu da yapılacak. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Kanada ve Çin’den gelecek yaklaşık 15 davetli konuşmacı, güneş enerjisinin farklı alanlarında anahtar sunumlar yapacak.”

 

‘KONFERANSTA EĞİTİMLER DE VERİLECEK’

Üç gün boyunca güneş enerjisi alanında çalışan kamu, sanayi ve özel sektör temsilcilerine yönelik eşgüdüm oturumlarına ayrıca yer verilecek olmasının önemine de değinen Prof. Dr. Yeşilata, sektörün ana paydaşları açısından bir güncelleme fırsatı oluşacağını da belirtti. Bazı eğitim ve forumların güneş enerjisi sektöründe gerçekte çok faal olan kadın mühendis ve girişimcilerle üniversite öğrencilerini cesaretlendirici niteliğe sahip olduğunu belirten Yeşilata, “Konferansın diğer bir özelliği ise üç gün boyunca güneş enerjisi mevzuat, uygulama ve teknolojilerine yönelik farklı başlıklarda eğitim verilecek olması. Güneş enerjisi sektöründe yoğun karşılaşılan sorunların çözümünde ulusal ve uluslararası eğitmenler tarafından verilecek bu eğitimlerin tümünde, genç araştırıcı ve mühendisler temel hedef noktası.” diye konuştu. (CİHAN)

13.11.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR