TÜRKİYE’NİN ENERJİDE UMUDU YERLİ KÖMÜR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı enerji dünyasına tanıtıldı. Planda yerli kömür kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve bu yolla 60 milyar kilowatt saat elektrik üretilmesi ile Türkiye’nin 2018 yılında nükleer enerji ile tanıştırılması en dikkat çekici hedefler arasında yer alıyor.

 

2015-2019 Stratejik Planı, Türkiye’nin 5 yıllık enerji ve doğal kaynak strateji eylem planı olma özelliği taşıyor. Buna göre Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 43,8’ini doğalgazdan, toplam tüketimin yüzde 25,7’sini ise kömürden karşılıyor. Geriye kalan enerji ihtiyacı ise hidroelektrik santrallerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla karşılanıyor. Türkiye’nin en büyük yerli enerji kaynağı olma niteliği taşıyan kömür, Türkiye’nin 2019 enerji hedefinin en önemli maddelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yerli kömür kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve bu yolla 60 milyar kilowatt saat elektrik üretimini amaçlıyor.

 

Stratejik belgede bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik açılacak kömür sahalarına ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Buna göre, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) koordinatörlüğünde afyonkarahisar-Dinar ve Eskişehir-Alpu’daki rezervlerin ekonomiye kazandırılması için yatırım öncesi süreçlerin planlama dönemi içerisinde yüzde 50 oranında tamamlanarak, 2019 yılında yatırımcılara açılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca Karapınar-Ayrancı ve Tekirdağ-Çerkezköy ile İstanbul-Çatalca’daki kömür sahalarının 2019 yılı sonuna kadar yatırıma açılması planlanıyor.

 

YERLİ KÖMÜRDEN ELEKTRİK ENERJİSİNE HIZ VERİLECEK

Elektrik enerjisi üretim amaçlı rödovans yöntemi ile özel sektöre ihale edilerek sözleşmesi yapılan kömür sahalarındaki yatırımların tamamlanarak işletmeye geçilmesi sağlanacak. Kamu ve özel sektör sorumluluğundaki mevcut kömür yakıtlı elektrik enerjisi üretim santrallerindeki üretimi arttıracak, rehabilitasyon ve modernizasyon projelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Özel sektör tarafından yürütülen yerli kömürden elektrik enerjisi üretimine yönelik projeler takip edilecek. Yerli taş kömürü üretiminin artırılması sağlanacak. Kamunun ruhsat sahibi olduğu tüm kömür sahalarının uygun modellerle, yani büyük ölçekli rezerve sahip linyit sahalarının hükümetlerarası anlaşma ve kamu özel ortaklığı gibi yöntemlerle yatırıma açılması sağlanacak.

 

Yeni kömür sahalarının araştırılması ve mevcut sahaların yatırıma hazır hale getirilmesi için MTA’nın ilgili birimlerinin teknik eleman sayısının arttırılması ve mevcut altyapı durumlarının iyileştirilmesi sağlanacak. Yerli taşkömürü için "linyit arama projesi" benzeri bir taşkömürü arama projesi için gerekli çalışmaların yapılması ve arama faaliyetlerine başlanması sağlanacak.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ise Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YİGM) koordinatörlüğünde hidroelektrik, Jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle kaynaklarının üretimdeki payının artırılması hedefleniyor. Dönem sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının ticari ısı üretimindeki payının yüzde 3’e çıkarılması planlanıyor.

 

NÜKLEER SANTRALLERİN YOL HARİTASI

Stratejik Plan dahilinde ayrıca Türkiye’de nükleer enerjinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı (NEPUD) koordinatörlüğünde Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin 2016 yılı başında atılması hedefleniyor. İlk kazmanın vurulmasının ardından nükleer santralin üretime geçmesi konusunda ilk aşama elektrik enerjisi iletim hatlarının tamamlanması olarak düşünülüyor. Buna göre, 2018 yılında hatların tamamlanması ile birlikte eş zamanlı olarak Akkuyu NGS’nin test amaçlı elektrik üretimine başlaması planlanıyor. Japon yetkililerin Sinop’ta yapacağı nükleer santral inşaatının başlaması için belirlenen tarih ise 2019 yılı sonu. 2019 sonunda bir başka hayata geçirilmesi planlanan proje ise üçüncü nükleer santral. Bunun için de somut adımlar atılarak, sahanın teknik, ekonomik ve çevresel kriterler doğrultusunda belirlenmesi, ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanması, yatırımcıların belirlenmesi çalışmaları tamamlanacak.

 

Hazırlanan Stratejik Plan kapsamında üzerinde durulan bir diğer konu ise "yerli nükleer santral." Bu kapsamda Türkiye’de uranyum ve toryum kaynaklarının ve bu kaynaklara dayalı yerli nükleer sanayi politikasının belirlenerek yol haritasının hazırlanması sağlanacak.

 

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı" kapsamında Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıllık süreçte enerji alanında tam anlamıyla bir atılım yapması bekleniyor. (İHA)

www.milliyet.com.tr

05 Aralık 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR