Tarıma dayalı yatırım desteklemelerinde değişiklik

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı geçemeyecek.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete`de yayımlandı.

 

Tebliğ ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususlar yeniden belirlendi. Buna göre, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı geçemeyecek.

 

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara ilişkin giderler 2 milyon lirayı, ALTERNATİF enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere ALTERNATİF enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar ise 3 milyon lirayı aşamayacak.

 

ALTERNATİF enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda jeotermal kuyu maliyeti hibeye esas proje tutarının yüzde 40`ını geçemeyecek. Bunun için jeotermal kuyunun, ALTERNATİF enerji üretim tesisinin ve bu enerjiyi kullanacak yatırımın aynı parselde yer alması şartı aranacak.

www.trtturk.com

 

Tebliğ, 26 Ekim`den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)

20 Aralık 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR