Elektrik santrallerine uzaktan izlenme şartı

100 MW ve üzeri kurulu güce sahip elektrik santralleri, kurumsal bilişim sistemi ve endüstriyel kontrol sistemleri kurarak kendilerini uzaktan izlenebilir hale getirmek zorunda.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği`nde bazı değişiklikler yaptı. Öncelikle Yönetmeliğin 4`üncü maddesinin birinci fıkrasına iki yeni tanım eklendi. Eklenen tanımlar şöyle:

 

- iii) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını,

 

- jjj) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,

 

Yeni eklenen tanımlarla ilgili olarak, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, OSB üretim lisansı sahipleri hariç, kurulu gücü 100MW ve üzerindeki geçici kabulü yapılmış bütün üretim tesisleri için, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirme ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlama yükümlülüğü getirildi.

 

15 AYDA HAZIR OLACAK

EPLY`nde yapılan son değişiklikler, yani kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemleri kurma ve bunları akredite kuruluşlardan onaylatarak sürdürme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ilgili santral işletmecilerine 15 ay süre tanındı. Böylece, 100 MW ve üzeri güçteki elektrik santralleri 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uzaktan izlenebilir hale gelmiş olacak. Mehmet KARA

http://enerjigunlugu.net

26 Aralık 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR