Proje onaysız tesise elektrik verilmeyecek

Yetkili kurum ve kuruluşlardan proje onayı almamış tesislere elektrik sağlanamayacak.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, elektrik tesislerine ilişkin projeler, niteliklerine göre ilgili branş mühendisleri tarafından hazırlanacak ve imzalanacak.

 

MÜHENDİSLERE UZMANLIK SERTİFİKASI

Paftaları, hesapları ve raporları imzalayan jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme mühendislerinin Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS) sahibi olması zorunlu olacak. Ancak, proje mühendislerinin PUS`a sahip olmasına ilişkin hükümler 1 Ocak 2016 tarihine kadar uygulanmayacak.

 

PUS eğitimleri ise Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum veya kuruluşları, üniversiteler, akredite kuruluşlar, proje onay birimleri (POB) veya ilgili meslek odaları tarafından verilebilecek.

 

ONAY YETKİSİ BAKANLIK`TA

Elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak. Bakanlık, bu yetkisini doğrudan ya da ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte kullanabilecek. Bakanlık ayrıca, bu konulardaki yetkisini kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devri yoluyla da yaptırabilecek.

 

PROJE ONAYI YOKSA, ELEKTRİK DE YOK

Yönetmelikle getirilen en önemli düzenlemelerden biri de proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin kabulünün yapılamaması, dolayısıyla bu tesislere hiçbir suretle enerji verilemeyecek olması. Proje onaysız şekilde kurulan tesislerin işletilmesi yasaklanıyor. Bu gibi tesisler mühürlenerek inşaatları, montajları ve çalıştırılmaları önlenecek.

 

Detaylı inceleme sonucunda projelerin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, sunulan projelerin onaylandığı hususu başvuru sahibine bildirilecek. Onaylanan projeler, 5 yıl geçerli olacak.

 

ESKİ YETKİLENDİRMELER YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yönetmelikten önceki proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerine ilişkin "Bakanlık Oluru" ile yapılan ve kamuoyuna duyurulan yetkilendirmeler ile 16 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

http://enerjigunlugu.net

31 Aralık 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR