İnvertör pazarındaki büyüklük bu yıl 50 GW`a ulaşacak

GTM Research çalışmasına göre pazardaki finansal büyüme sevkiyatların gerisinde kalacak.

 

ABD merkezli araştırma kuruluşu GTM Research fotovoltaik invertör pazarında gelecek 4 yıldaki finansal büyümenin, iş hacmindeki büyümenin gerisinde kalacağını öngördü.

 

Kuruluşun ‘’2015 Küresel FV İnvertör Pazarı Görünümü: Teknolojiler, Pazarlar ve Fiyatlar’’ başlıklı çalışmasına göre bu duruma invertör fiyatlarındaki gerileme neden olacak.

 

Kuruluşun 45 invertör üreticisinden elde ettiği veriler ışığında hazırladığı çalışmasındaki öngörülere göre 2014 yılında 38,7 GW’lık büyüklüğe ulaşmış olan invertör pazarı 2015 yılında ise 50,6 GW’a ulaşacak. Bu büyüme pazarın finansal büyüklüğünün bu yıl 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesini sağlayacak.

 

2015 - 2018 yılları arasında pazardaki sevkiyatlardaki yıllık ortalama büyüme ise yüzde 13,1 olacak. Aynı dönemde invertör fiyatlarında yıllık ortalama yüzde 9 oranında gerileme yaşanacak olması ise pazardaki finansal büyümenin yıllık yalnızca yüzde 2,8 oranında artmasına neden olacak.

 

Kuruluşa göre 2014 yılında invertör pazarındaki toplam talebin yüzde 68’ini oluşturan Çin, Japonya ve ABD pazarlarının 2015 yılındaki payı ise yüzde 59’a gerileyecek.

www.yesilekonomi.com

13 Şubat 2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR