Brüksel, AB ülkeleri arasında elektrik ticaretini yaygınlaştırmak istiyor

Avrupa Komisyonu, bir yandan yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı artarken, AB üyesi ülkeler arasındaki elektrik ticaretini daha yaygın hale getirmek istiyor.

 

Avrupa Komisyonu, AB`de ortak bir enerji piyasası oluşturma girişimleri çerçevesinde, elektrik piyasasını yeniden düzenlemeye yönelik fikirlerini açıkladı. Komisyon, rüzgar ve güneş enerjisinden kesintili olarak elde edilebilen elektriğin daha fazlasını şebekeye bağlayabilmek istiyor.

 

Komisyon`un yayınladığı belgede, `Yenilenebilirlerin şebekeye daha verimli bir şekilde entegre edilebilmesi için üreticiler, tedarikçiler ve aracıların, olabildiğince gerçek zamanlı elektrik ticareti yapabilmesi gerekiyor` deniliyor.

 

Komisyon, kapasite kullanımının bir gün öncesinden gerçekleşen alım-satımların bazı Batı Avrupa ülkeleri arasında birkaç yıldır başarılı bir şekilde devam ettiğini söylüyor ve bu sistemin AB çapında yaygınlaşmasını istiyor.

 

Bu sistemde taraflar, kapasitenin verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve en uygun fiyatın söz konusu olabilmesi için alım satım işlemini, kapasitenin kullanılmasından bir gün önce gerçekleştiriyor.

 

Komisyon, 2030 yılında yenilenebilir kaynakların üretimdeki payının, yüzde 25`ten yüzde 50`ye çıkmasının beklendiğine işaret etti.

 

Brüksel aynı zamanda, yenilenebilir kaynaklara sağlanan teşvik sistemlerinin AB çapında daha çok uyuma kavuşturulmasını istiyor. Komisyon`un yayımladığı belgede, `Yenilenebilir teşvik sistemlerinin ülkeler arasında, özellikle bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesiyle daha fazla uyuma kavuşturulmasından, önemli verimlilik artışları kazanılabilir` deniliyor.

 

Komisyon, yürüteceği istişarelerin ardından 2016`nın ikinci yarısında yasa tasarıları hazırlayacak. Bu durumda AB yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği direktiflerinde değişikliğe gidilmesi söz konusu olabilecek.

 

Enerji verimliliği göstergeleri

Komisyon aynı zamanda, elektrikli aletlerin üzerinde yer alan ve ne kadar enerji tükettiklerini gösteren etiketleri, anlaması daha kolay hale getirmek istiyor.

 

Şu anda AB`de satışa sunulan elektrikli ürünlerde, harfler ve artı işaretlerinin bulunduğu bir sistem kullanılıyor. Örneğin, enerji verimliliği en yüksek ürünlerde A+++ etiketi bulunuyor.

 

Komisyon, bu sistemi basitleştirerek yalnızca A`dan G`ye kadar harfler ve bunlara göre renklerin bulunduğu bir sisteme geçmeyi planlıyor. Bu durumda enerji verimliliği en yüksek olan ürünlerde A, en düşük olan ürünlerde ise G etiketi bulunacak.

www.euractiv.com.tr / enerji

15.07.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR