Orman Toprakları Haritalanıyor…

Orman Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Saklanması İçin Veri Bankası Kuruldu...

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, uygulamaya koyduğu “Toprak Veri Tabanı Projesi” ile ormanlık alanlardaki toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini haritalıyor ve kurulan veri bankasında bu özellikler saklanıyor.

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toprağın bir ülkenin tabii zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmelerinin temeli, tabii kaynaklarının zenginliğine ve bu kaynakları kullanım politikalarına bağlıdır. Artan nüfusun baskısı ve arazi kullanım maksatlarındaki farklılıklardan meydana gelen rekabet, daha etkin arazi kullanımı ve yönetimini gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

 

Arazi planlama çalışmalarında kullanılan en önemli veri kaynaklarından birisinin de toprak haritaları olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

 

“Toprak ile tarım, ormancılık, mera planlamalarında, çevresel etkilerin modellenmesinde, değişik mühendislik dallarında ve entegre tabii kaynakların planlanması ile korunması çalışmalarında kullanılmaktadır. Toprak verilerinin pek çok sektörde etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve güncellenebilmesi için sayısal ortamda oluşturulacak bir toprak veri tabanına ihtiyaç bulunmaktadır.”

 

Prof. Dr. Eroğlu yöresel, bölgesel, ulusal planlamalara geçmeden önce toprak kaynaklarının niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesinin, eldeki kaynakların potansiyellerinin belirlenmesinin yanı sıra gelişen teknolojilere paralel olarak veri tabanlarının ve haritaların oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

 

Toprak Veri Bankası Kuruldu

Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün ulusal ölçekte çölleşme, erozyon, sel, heyelan gibi konularda toprak kayıplarının ve zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yaptığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Uygulamaya koyduğumuz “toprak veri tabanı” sistem mimarisi tarım ve ormancılık sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı. Ülkemizde ormanlarımızdaki toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin toplandığı veri bankasını kurduk” dedi.

 

Tarım ve Ormancılığa Işık Tutacak

Toprak veri tabanının, tarım ve ormancılık uzmanlarının katılımı ile belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Sistem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen veri tabanı ve bilgi sistemleriyle uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup kurumlar arası veri transferini mümkün kılmaktadır. Güncel Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) uyumlu geliştirilen toprak veri tabanına, daha önce gerçekleştirilen projelerdeki verilerin de standartlara uygun hale getirilerek veri girişi yapılmaktadır. Yeni projelerden sağlanan bilgilerin eşzamanlı olarak aktarıldığı sistem, tarım ve ormancılık çalışmalarına altyapı oluşturacak” diyerek sözlerini tamamladı.

www.ormansu.gov.tr

28.08.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR