Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu Kuruluyor

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Yenilenebilir Enerji Destekli Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu kuruluyor.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine TÜBİTAK tarafından ‘1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Destekli Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu kurulacak. Konuyla ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Kesler, günümüzde elektrik enerjisinin elde edilmesinde büyük oranda fosil kökenli yakıtlar kullanılmakta olduğunu belirtti. Kesler, “Sınırlı rezervlere sahip özellikle petrol ve doğal gaz gibi yakıtların azalmasına bağlı olarak artan maliyetlerin yanı sıra bu yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan zararlı emisyonlar ve sera gazlarının çevre üzerine oluşturdukları etkiler de yadsınamaz derecede büyüktür. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde de elektrik enerjisinin elde edilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hız kazanmıştır. Bu alanda yapılan teşvik ve yatırımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde birçok otomobil ve ticarî araç üreticisinin elektrikli araçlar üzerinde çok yönlü çalıştığı görülmektedir. Özellikle elektrikli araçların batarya teknolojileri ile bataryaları hızlı şarj eden sistemler üzerine yapılan çalışmalar daha ön plana çıkmaktadır. Elektrikli araçlarda aracın hareketi için gerekli olan elektrik enerjisi bataryalar tarafından sağlanmaktadır. Elektrikli araçların bataryaları şebeke destekli şarj istasyonlarında şarj edilmektedir. Kullanıcılar için şarj süresi çok önemli olduğundan, şarj istasyonlarının bu ihtiyacı karşılayacak teknolojik donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu proje çalışmasının esas amacı, elektrikli araçların bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmektir. Hızlı şarj için gerekli olan elektrik enerjisi sadece şebekeden değil aynı zamanda güneş panellerinden ve stasyoner akülerden sağlanacaktır. Öncelikle güneş panellerinden elde edilen enerji ile stasyoner akü grupları şarj edilecektir. Stasyoner akülerin şarj işleminden sonra fazla olan enerji şebekeye aktarılarak sistemin amorti süresinin kısaltılması sağlanacaktır. Projede Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin dışında Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi’nden birçok akademisyen danışman ve araştırmacı olarak yer almaktadır” dedi.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan’ın da destekleri ile istasyonun kurulumuna 2015 yılının Ekim ayında başlandığı, projenin 2017 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Projenin tamamlanıp faaliyete geçmesi ile birlikte Bilecik’te elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kurulmuş olacaktır. İHA

www.hurriyet.com.tr

21.12.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR