İZKA mali destek programları sonuçları açıklandı

İZMİR Kalkınma Ajansı`nın (İZKA) 2015 yılı destek programlarından olan ve 9 Aralık 2015 tarihinde ilan ettiği Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Mesleki Eğitim ve Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerin Geliştirme Mali Destek Programlarının değerlendirme sonuçları açıklandı.

 

İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban, üç mali destek programı ile İzmir ekonomisine aktarılacak olan kaynağın, 2014-2023 İzmir Bölge Planı`nın güçlü toplum, güçlü ekonomi ve yüksek yaşam kalitesi hedeflerine ulaşılması için itici bir güç oluşturulmasına yönelik çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

 

Yılmazçoban, 10 milyon TL bütçeye sahip Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Programı`nda yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi, rüzgar hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımlar yapılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, soğutma, kurutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının hedeflendiğini vurguladı. Yine 10 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitim Mali Destek Programı ile mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim sürecinde uygulanmasının, ayrıca doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Son olarak 3 milyon TL bütçeye sahip Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı konusunda bilgi veren Murat Yılmazçoban, bu program ile sanayi sitelerindeki atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi, enerji ve natif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi, çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi, geri kazanım, geri dönüşüm ya da ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye gibi altyapıların oluşturulması konularının destekleneceğini bildirdi.

 

Başvuru süresi 4 Mart 2016 tarihinde tamamlanan programlar kapsamında sunulan projeler, alanında uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından değerlendirildi ve İZKA yönetim kurulunun onayı ile başarılı projeler belirlendi. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programına kar amacı güden kuruluşlar bileşeninde 35, kar amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde 24 olmak üzere toplam 59 başvuru yapıldı. Kar amacı güden kuruluşlar bileşeninde 7 proje asıl başarılı projeler listesinde yer aldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde ise 6 proje asıl başarılı projeler listesinde kendisine yer bulurken 7 proje ise yedek başarılı projeler listesinde yer aldı. Programın toplam 10 milyon TL olan ve her iki bileşene eşit olarak paylaştırılan bütçesi, kar amacı güden kuruluşlar bileşenindeki 7 projeye 2 milyon 357 bin 579 TL tahsis edilerek sonuçlandırıldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde ise 5 milyon TL olan kaynağın 4 milyon 957 bin 740 TL`si asıl başarılı projeler listesini oluşturan 6 projeye tahsis edildi.

 

Mesleki Eğitim Mali Destek Programına ise gelen 111 proje başvurusundan 21 proje asıl başarılı projeler listesinde yer aldı. 14 proje yedek başarılı projeler listesinde yer alırken toplam başarılı proje sayısı 35 olarak belirlendi. Program çerçevesinde tahsis edilen toplam kaynağın 10 milyon TL olduğu ve asıl listede yer alan 21 projenin talep ettikleri toplam destek tutarının 9 milyon 671 bin 519 TL olduğu görüldü.

 

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programına ise 11 proje başvurusu yapıldı. Program kapsamında 5 proje asıl başarılı projeler listesinde, 2 proje ise yedek başarılı projeler listesinde kendisine yer buldu. Program çerçevesinde tahsis edilen toplam kaynağın 3 milyon TL olduğu ve 2 milyon 936 bin 69 TL`lik kısmının 5 projeye tahsis edildiği kaydedildi.

 

Üç mali destek programı ile 19 milyon 922 bin 909 TL`lik kaynağın İzmir ekonomisine girdi olması bekleniyor. Başarılı projelerin başvuru sahipleri ile mali desteğe yönelik imzalanacak sözleşmelerin, Haziran-Temmuz ayları itibariyle tamamlanması planlanıyor. İZMİR, (DHA)

www.hurriyet.com.tr

08.06.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR