Güneş Enerjisinde Konya 4. Sırada

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “Ülkemizde güneş enerjisi kullanımında bölge illeri ön plana çıkmakta ve Konya 4. sırada yer almaktadır. İnanıyorum ki KOP bölgesi yakın gelecekte bir enerji kaynağı bölgesi haline gelmeye aday olacaktır” dedi.

 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yükleniciliğinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında yürütülen “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları” başlıklı programın kapanış paneli gerçekleştirildi.

 

Kapanışta açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, projenin temel çıkış noktasının bölgedeki enerji ihtisas endüstri bölgelerinden maksimum seviyede yararlanılması düşüncesi olduğunu söyleyerek, yerli üretim için yatırımlara yol gösterici bir kaynağın oluşturulması fikrinin olduğunu belirti. Bostancı, “Bölgemizin gerek yer altı kaynakları gerekse güneş enerjisi alanındaki avantajlarından ötürü enerji sektörü kuruluşundan günümüze başkanlığımızın temel alanlarından biri olmuştur.“ dedi.

www.hakimiyet.com

13.10.2017

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR