IV. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI - ENERJİDE BİLİM VE TEKNOLOJİ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen IV. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI nın bu yıl konusu ENERJİDE BİLİM VE TEKNOLOJİ dir. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2009 dur. İlk değerlendirmenin ardından finale kalan projelerin sunumları ve ödül töreni 05 Aralık 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılacaktır.


AMAÇ
Yıllarca makina mühendisliği alanında uluslar arası nitelikte bilimsel çalışmalar yapmış ve düşünceleri ile hep çağdaş kalmış olan değerli üyemiz Necdet Eraslan ‘ın adını ölümsüzleştirmek için 2003 yılında başlattığımız Proje Yarışması geleneğini sürdürüyoruz. VI. Necdet Eraslan Proje Yarışması 2009 Türkiye‘de bilim ve teknoloji araştırmalarını desteklemek ve bu alanda çalışan kişileri özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.


KONU
Yarışmanın 2009 yılı konusu olarak ENERJİDE BİLİM VE TEKNOLOJİ seçilmiştir. Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısında enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin önemi artmakta, bilim ve teknolojide önemli gelişmeler yaşanmaktadır.


Enerjinin verimi ve etkin kullanımı, natif ve/veya yenilenebilir enerji kaynakları arayışı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılası, sürdürülebilir kalkınma ve gelişme vb. hedefler başlıca konularımızdır. Uluslararası ölçekte rekabetçi ve sürdürülebilir bir sanayileşmede enerjinin yeri, gerek üretim, gerekse tüketim açısından olsun, bilimsel ölçütlerle tartışılabilir ve uygulanabilir projelere olan gereksinimi ortaya koymaktadır.


Bu kapsamda Enerjiyle ilgili olarak gerçekleştirilecek bilimsel ve teknolojik projelerde ulusal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik etkenler ele alınmalıdır.


Enerjide verimlilik sağlayan ve yaşam kalitesini yükselten geliştirmeler, uygulamalar, günümüzde en çok gelecek vaat eden mühendislik konularından biri olarak karşımızda durmaktadır.
Proje Yarışması’na sunulacak önerilerin, yukarıda da belirtildiği üzere verimlilik, imalat kalitesi ve iş güvenliği gibi konularda; ulusal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik açılardan faydalar öne süren bilimsel ve yenilikçi bir içerikte olması beklenmektedir.


JÜRİ
Prof. Dr. Mahir ARIKOL
Prof. Dr. Taner DERBENTLİ
Prof. Dr. Necati TAHRALI
Prof. Dr. Tolga YARMAN
Doç. Dr. Metin BAŞARAN
MMO İstanbul Şube Başkanı İlter ÇELİK
MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı Haydar BOYALI


YARIŞMA KOŞULLARI
Özgün olması kaydıyla her çeşit proje yarışmaya kabul edilecektir. Buna göre projelerin aşağıdaki konu başlıklarından hangisine daha uygun olduğu, katılımcı tarafından belirtilecektir.
Buluş Önerisi
Yenilikçi Ürün (inovasyon) Önerisi
Hizmet Sektörüne Yönelik Öneriler


Yarışmaya katılmak için en fazla 1 sayfalık proje özeti, özgeçmiş ile birlikte en geç 31/08/2009 tarihine kadar MMO İstanbul Şube‘ye elden, posta veya kargo ile ulaştırılmalıdır. Proje özetinde amaç, bulgular, hedefler ve beklentiler açıkça belirtilmelidir.


Özet sahiplerine 15 gün içinde sonuçlar bildirilecektir. Kabul edilen projelerin metni ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi tanıtıcı malzemeler en geç 12/10/2009 tarihine kadar teslim edilmelidir. Finale kalan projeler en geç teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde belirlenecek ve proje sahiplerine bildirilecektir. Final sunumları ve ödül töreni 05 Aralık 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda 10.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


KİMLER KATILABİLİR
Yarışma MMO çalışanları hariç herkese açıktır. Buna göre üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mühendisler ve tüm araştırmacıların yarışmaya katılımı beklenmektedir. Katılım kişisel veya grupsal olabilir. Firma veya başka kurumlar adına katılım olmaz.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz.


PROJE METNİ YAZIM KURALLARI
Proje tam metni aşağıda yer alan bölümlerden oluşacaktır.
Giriş ve Özet Tanıtım
Projenin Amacı
Proje Kapsamı ve Bulgular
Proje Yönetimi ve Yapılabilirlik Analizi
Hedeflenen Katkılar ve Etkileri
Sonuç, Beklentiler ve Öneriler


ÖDÜL

Yarışmada ilk üçe giren projelerin sahiplerine aşağıdaki ödüller verilecektir.
I.’lik ödülü     : 10.000 TL
II.’lik ödülü    :   6.000 TL
III.’lük ödülü :   4.000 TL
Ayrıca finale kalan tüm projeler yayınlanacak ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi proje eki tanıtıcı malzemeler sergilenecektir.


SONUÇ
Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmaya, bilim ve teknolojiye gönül vermiş herkesi bekliyoruz.
Not : Görsel malzeme talebiniz olursa hemen gönderebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlgili    : Dilek İYİDOĞAN
Tel      : 0212 444 8 666 (173)
Faks    : 0212 249 86 74
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sokak No:9
Beyoğlu / İSTANBUL

-.-

haberanaliz.net / 09.07.2009

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR