1994 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür.

Bugüne değin üç ana başlıkta çalışmalarını sürdürmektedir:

 

* Araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları,

* Eğitim, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları,

* Bilgi-belge derleme, yayın çalışmaları.

 

Bu çalışmaların bazıları aşağıda listelenmiştir.

  • Çalışma Kümeleri kurulması
  • Güneş toplaçlarının kullanımına ilişkin bilgisayar programı geliştirilmesi.

·         Marmara Bölgesi Ağustos 1999 depremi sonrası TEMEV’in geliştirdiği projeler.

 

Proje 1: Çadır-kentler yada prefabrike evlerde kullanılmak üzere, günde 200-300 kişinin yıkanmasını sağlayacak sıcak suyun güneş toplaçları ile elde edilmesi.

 

Proje 2: Güneş enerjisinden elektrik elde edilme sisteminin yapılması.

Proje 3: Deniz suyundan güneş enerjisi ile temiz su elde edilmesi.

Proje 4: Deprem bölgelerinde yapılandırma çalışmalarında iklime uyumlu ve enerji bilinçli yapılar yapılması.

·         Deprem bölgesine Güneş Evi ve Bilim Oyunları Merkezi” yapımı. (UNDP/GEF destekli)

·         Afyon kent merkezinde iki otobüs durağının güneş panelleri ile aydınlatılması.

Harran (Şanlıurfa) Kültür Evi nin iç aydınlatılmasının güneş enerjisiyle sağlanması.

Van kentinde Van-Bitlis ana karayolu üzerindeki Van Kedisi heykelinin güneş panelleri ile aydınlatılması

Muğla Üniversitesi yeni yerleşkesinde kullanılmak üzere bir adet güneş enerjisiyle çalışan sokak lambası yaptırılarak bu üniversiteye armağan edilmesi.

Çorum’da kent içindeki bir otobüs durağının güneş enerjisi ile geceleri aydınlatılması.

İZOCAM A.Ş. Eğitim tesislerine bir adet güneş enerjili sokak lambası yapımı.

 

·         How to Develop Energy Service Companies (ESCO) in the Mediterranean Partners (Akdeniz Ülkeleri Arasında Enerji Servisi Veren Firmaların Geliştirilmesi)” adlı Avrupa Birliği Sinerji projesine ortak olarak Türkiye’den katılım.

·         Çorum Kentinde günde bir ton tavuk gübresi işleyebilecek biyogaz sisteminin geliştirilmesi ve uygulaması.

·         Analysis of  Viability of the Clean Development Mechanism in the Mediterraean Area (CDM-ANVIMAR)” adlı Avrupa Birliği Sinerji projesine Türkiye ortağı olarak katılım.

·         Güneş enerjili bisiklet projesi

 

Kuruluş       

İnsanoğlu, ateşi bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığından beri, dünya yüzünde sadece gıdadan alınan enerji ile yaşamını sürdüren diğer canlılardan ayrılarak, yeni bir döneme girmiştir. O günden bu güne yeni enerji kaynakları arayan ve bulan insanoğlu, bu kaynakları kendi amaçları için giderek artan tutarlarda kullana gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de, daha çok enerji kullanan insan toplulukları daha güçlü olmakta ve daha rahat yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, yaşamımızda önemli yeri olan enerji kullanımından vazgeçemeyiz.

 

Ne var ki, enerji kaynaklarının bu denli artan tutarlarda kullanılmasında ortaya çıkan ve insanoğlunun yaşadığı çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre etkileri ile bazı enerji kaynaklarının tükenir olmaları, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanları bu konularda düşünmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye zorlamıştır. Temiz enerji kaynaklarına yönelme, tükenmez enerji kaynaklarına yönelme, enerjinin daha verimli kullanımına yönelme, hep bu sorunlara çözüm arama çalışmaları ile ortaya çıkmış ve giderek artan oranda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü konulardır. Temiz Enerji Vakfı, bu konulardaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların katkısı ile oluşmuş bir kuruluştur. Vakıf 1994 yılında Ankara da kurulmuştur. 

 

Üst Kurul Üyeleri       

Kişisel Üyeler

Prof. Dr. Demir İNAN                                    Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Engin TÜRE                                  Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul

Doç. Dr. Çetin GÖKSU                                   ODTÜ - Ankara (Emekli)

Doç. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU             İTÜ - İstanbul

Doç. Dr. Şükran DİLMAÇ                              Trakya Üniversitesi - Tekirdağ

Ergün ÖZAKAT                                                 İzmir

Fiz. Y. Müh. Engin KIRAN                             Hacettepe Üniversitesi - Ankara

H. Hüseyin DAĞ                                              Dağsan A.Ş. - Konya

Hamit DURDU

(2005 yılında kendi isteğiyle ayrıldı)       İstek A.Ş. - Mersin

Prof. Dr. M. ÖZCAN ÜLTANIR                     Ankara Üniversitesi - Ankara

Orhan MERTOĞLU                                          ORME A.Ş. - Ankara

Önder DEMİRER                                              Demirer Holding - İstanbul

Prof. Dr. Şener OKTİK                                   Muğla Üniversitesi - Muğla

Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK                                  Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Selahattin BAYSAL                                         Asmakimsan - Ankara

Tamer YILMAZ                                                 Ankara

Prof. Dr. Aynur ERAY                                    Hacettepe Üniversitesi – Ankara

Fiz. Y. Müh. K. Önder KÖSE                        Ankara

Doç. Dr. Nur DEMİRBİLEK                            ODTÜ - Ankara

Prof. Dr. Ahmet ECEVİT                               ODTÜ - Ankara

Prof. Dr. Zekai ŞEN                                        İTÜ - İstanbul

Prof.Dr.Demet IRKLI ERYILDIZ

 

Kurumsal Üyeler

Türkiye Bilimsel ve Teknik

Araştırma Kurumu                                         (TÜBİTAK) - Ankara

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı         (TTGV) - Ankara

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı                 (TOKİ) - Ankara

İzocam – Gebze

Fentek - İstanbul

 

2006 - 2010 Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Demir İNAN (Başkan)

Prof. Dr. Aynur ERAY

Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR

Yük.Müh. Tevfik KAYA

Yük.Müh. İbrahim OCAK

Dr.İpek ERZİ

Müh.Ayşe KAYA DÜNDAR

 

Yük.Müh.Tamer ÇAKIL (Yedek)

Prof.Dr.Demet IRKLI ERYILDIZ (Yedek)

 

2006 - 2010 Denetim Kurulu Üyeleri

Yük.Müh. Ender ARKUN

Yük.Müh. Cihan DÜNDAR

Yük.Müh. Engin KIRAN (Yedek)

 

www.temev.org.tr  / Aralık 2009

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR