26-27 Şubat 2010 tarihlerinde Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu ile OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi işbirliğinde Ankara da " Temel Fotovoltaik Güç Sistemleri Eğitim Programı " düzenlenecektir.

 

Fotovoltaik Eğitimlerin Amacı :

Enerji alanında büyük bir iş hacmi ve istihdam yaratacak olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, fotovoltaik güç sistemleri-FVGS sektöründe hızlı bir büyümeyi tetiklemektedir. Bu büyümenin sağlıklı, hızlı ve dengeli biçimde sürdürülmesi ancak nitelikli iş gücü ve standartlara uygun üretilmiş sistemler ile mümkün olacaktır. UFTP tarafından düzenlenen eğitim programları ile kullanıcı / müşteri, yatırımcı, proje geliştirici ve uygulayıcı düzeylerinde eksikliği duyulan doğru bilgi ve eğitim gereksinimini karşılamak hedeflemiştir. Bu amaçla dört ayrı başlıkta eğitim paketleri planlanmıştır. Bu eğitimlere katılanlara kurs sonunda birer katılım belgesi verilir.

 

-Temel Fotovoltaik Güç Sistemleri Eğitimi

-Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güç Sistemleri Eğitimi

-Şebekeden Bağımsız (Otonom) Ve Melez Fotovoltaik Güç Sistemleri Eğitimi

-Fotovoltaik Güç Sistemleri Montaj Eğitim Kursu

 

Temel Fotovoltaik Güç Sistemleri Eğitimi:

Teknik deneyimi olmayan ya da çok az olan katılımcılara bu kursta, FV projelerini teknik ve ekonomik açıdan değerlendirebilmelerini sağlayacak temel FV teknoloji anlayışı kazandırılır. Katılımcılar, şebekeye bağlı ve bağımsız (otonom) FV sistemlerin planlama, kurulum, bakım, kalite yönetim ve takibi ile birlikte proje satış, uygulama ve pazarlaması ile ilgili konularda temel düzeyde eğitilirler. FV teknolojisi hakkında genel bir bakış açısının verildiği kursta, FV pazarı ve FV yasa ve yönetmelikleri ile ilgili unsurlar da açıklanmaktadır. Katılımcılara, FV projelerinin ekonomik analizini yapabilmesi ve uygun finans yöntemlerini belirleyebilmesi için gereken bilgiler verilir.

 

Ege Üniversitesi

Güneş Enerjisi Enstitüsü

Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu

 

Program detayları için;

www.solar-akademi.com

www.solar-academy.com 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR