Dalyan Güneş Enerjisi Merkezi Protokolü imzalandı …

Muğla Valiliği ve Özel Çevre Koruma Kurumu işbirliğinde Dalyan beldesinde Güneş Enerji Sistemi Merkezi kurulması için proje danışmanlık protokolü imzalandı.

 

Turizmin önemli merkezlerinden birisi sayılan Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalında yaz sezonunda turist gezdiren yaklaşık 600 teknenin yakıtı güneş enerjisinden sağlanması için çalışma başlatılmıştı.

 

Köyceğiz Gölü Dalyan Kanallarındaki teknelerin güneş enerjisi ile şarj edilmesi ve tesislerin yapımı işi için Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak ile bu işe danışmanlık yapacak olan Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhammet Eltez arasında protokol imzalandı.

 

1,8 milyon Avro tutarındaki merkezin Dalyan da kurulabilmesi için, AB Çevre Hibe fonlarından yararlanmak amacıyla, proje hazırlığı başladı. Dalyan kanallarında, fosile dayalı yakıtla çalışan ve kirliliğe neden olan, ancak ülke turizmine hizmet veren 600 teknenin, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek, teknelerin şarj edileceği bir sistemin kurulacak.

 

Muğla Valisi Ahmet Altıparmak ile Prof. Dr. Muhammet Eltez arasında yapılan protokole göre, Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesinde Dalyan Kanallarında ve Köyceğiz Gölünde seyreden teknelerin güneş (ve/veya rüzgar) enerjili elektrik ile çalışır hale getirilerek hassas ekosistem ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip göl, kanal ve lagün sisteminin içten yanmalı motorların gürültü ve fosil yakıt kirliliğinden kurtarılmasının sağlanmasına yönelik fizibilite, uygulama projesi hazırlanarak hibe ve / veya müracaatlarının yapılması ve finansman modelleri oluşturularak uygulanacak.

 

Yapılacak işler arasında, Dalyan Kanallarında ve Köyceğiz Gölündeki teknelerin makul maliyetli güneş enerjisiyle çalışabilir hale getirilmesi ile öncelikle model olabilecek örnek bir teknenin yapılmasına danışmanlık yapılması, teknelere sağlanacak elektrik enerjisinin kurulacak bir merkezi güneş (ve/veya rüzgar) santralinden sağlanması, kurulacak sistemin teknik ve işletmecilik açısından sürdürülebilir olmasının sağlanması, tekne değişimlerinin gerçekleştirilmesinin paralelinde bakım ve servis hizmetlerinin yürütülmesi ile tüm bunlara altlık oluşturacak fizibilite, uygulama projelerinin hazırlanması, örnek tekne modeli çalışması yer alıyor.

 

Danışman, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde, üstlenilen Danışmanlık hizmeti için idarenin öngöreceği formda ayrıntılı bir iş programı düzenleyecek.

 

Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, " Bu protokol Dalyan kanallarındaki tüm teknelerin güneş enerjisi ile çalıştırılabilmesi amacıyla hazırlanan projenin başlangıcı. Bu çerçevede AB fonlarından nasıl yararlanabiliriz, özellikle hibe konusunda da çalışmalarımız olacak. Hocamız konusunun uzmanı birisi. Köyceğiz Dalyan kanallarının tertemiz bir enerji ile daha güzel, daha estetik tekneler ile gelen misafirlere hizmet etmesini amaçlıyoruz " dedi.

 

TÜRKİYE DE İLK

Köyceğiz Dalyan kanallarında yaz sezonunda yaklaşık 600 tekne fosile dayalı yakıt kullanarak gezi düzenliyor. Dalyan ın çevresi ve eko sisteminin fosile dayalı teknelerin iptal edilerek, kurulacak olan Güneş Enerjisi Sistemi Merkezi nden teknelerine takacakları panelleri şarj edecek. Dalyan ın gürültü kirliliğinden de kurtaracak olan sistem Türkiye de ilk olma özelliği taşıyor. www.beyazgazete.com / haber / 12.02.2010

-.-

www.solar-pazar.com

www.solar-santral.com

www.solar-akademi.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR