Yenilenebilir Enerji Konferansı

Tarih : 27 Nisan 2010, Salı

Saat : 9:30-15:20

Yer: Santral Kampüsü, Konferans Salonu (E3-101)

 

Bu konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Program

09:30-09:50

Sabah Kahvesi

09:50-10:15

Açılış Konuşmaları

PROF. DR. HALİL GÜVEN

(İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)

10:15-10:40

“Fotovoltaik Güneş Enerjisi”

DR. BÜLENT BAŞOL

(Monosolor Inc.)

10:40-11:05

“Türkiye ve Dünyada Rüzgâr Enerjisi Uygulamalarındaki Gelişmeler”

PROF. DR. TANAY SIDKI UYAR

(Marmara Üniversitesi)

M. YALÇIN ALGON

(EUROSOLAR Türkiye)

ARSİN ARŞIK

(Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi)

11:05-11:30

”İklim Çözümleri 2050/Türkiye Vizyonu”

WWF Raporu

TOLGA BASTAK

(WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

11:30-12:00

Sorular

12:00–13:30

Öğle Yemeği

 

13:30-14:00

”Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma”

DOÇ. DR. GÜRKAN KUMBAROĞLU

(Boğaziçi Üniversitesi)

14:00-14:25

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Enerji Verimliliği Faaliyetleri ve Yenilenebilir Enerji Çalışmaları”

DR. MUHAMMET GARİP

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

14:25-14:50

”Türkiye Enerji [D]evrimi: Sürdürülebilir Bir Türkiye için Enerji Yol Haritası”

EREC-Greenpeace Raporu

DR. UYGAR ÖZESMİ

(Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü)

14:50-15:20

Sorular ve Kapanış

LCV : Filiz Leventoğlu 0212 311 77 24

 

MİSYON

İstanbul Bilgi Üniversitesi, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin öğrenim ve bilgi üretimine en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak bir akademik ortamın sağlanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini baş sorumluluğu olarak görür. Bizim anlayışımıza güre, BİLGİ topluluğu yalnızca öğrencilerden değil, akademisyenlerden, mezunlardan, velilerden, çalışanlardan ve kampüslerin çevre ahalilerinden oluşur. Yıllar boyunca BİLGİ farklı yaşam tarzları, inançları ve düşünce tarzları olan çeşitli bireyler arasında hoşgörü ve saygıyı teşvik eden, çağdaş evrensel değerler çerçevesinde kültürel ve bilimsel bir topluluk oluşturmuş ve aynı zamanda da toplumun tüm kesimleriyle güçlü bağlar kurmuştur.

 

Laureate International Universities Network’ün bir parçası olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu ilkesi, herkesin erişebileceği ve mali gücünün yetebileceği, öğrencilerin hayallerinin peşinde koşmalarına izin veren bir eğitim olanağı sağlamaktır. Kanımızca bu misyon, dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunacaktır.

 

TARİHÇE

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı 31 Ekim 1994 tarihinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca, Oğuz Özerden, Latif Mutlu, Prof.Dr. Asaf Savaş Akat, Bülent Akarcalı, Prof.Dr. Uğur Alacakaptan, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Orhun Çavdar, Prof.Dr. Lale Duruiz, Yiğit Ekmekçi, Orhan Gemicioğlu, Halit Kakınç, Prof.Dr. Gülten Kazgan, Prof.Dr. Serdar Mutlu ve Zafer Mutlu tarafından kurulmuştur.

www.bilgi.edu.tr / etkinlikler / Nisan 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR