Solar Panel / Solar Module / Solar Modül

PV / Photovoltaic / Fotovoltaik

On-Grid, Grid-Connected / Off-Grid, Stand-Alone, Autonomous

 

Güneş Paneli / Güneş Pili

Güneş panelleri güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV (Fotovoltaik) hücreler yarı iletken malzemeden üretilmektedirler. Güneş panellerinin yapısında bir yarı iletken olan “silisyum” elementi bulunur. Güneş ışığı bu maddeler tarafından absorbe edildiği zaman, elektronlar bulundukları atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve böylece bir elektrik akımı oluşur. Işığın (fotonların) elektriğe (voltaj) dönüşümüne fotovoltaik efekt adı verilmiştir. Paneller, gölgeli havalarda bile önemli miktarda elektrik enerjisi üretebilmektedir. Güneş panelleri çok sayıda güneş hücresinin (solar cell) birbirine paralel veya seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilmesiyle oluşturulur. Kullanılan hücre tipinin yapısına göre polikristal, monokristal, ince film vb. olmak üzere farklı güneş paneli çeşitleri mevcuttur.