Yenilenebilir Enerji

Geleneksel enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde eden sistemlerin çevreye verdikleri zararın her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten sistemler daha önemli hale gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin önünde duran en önemli engel üretilen enerjinin yüke kesikli iletilebilmesidir.

 

Güneş Enerjisi

Güneşten Elektrik Üretimi Fotovoltaik (PV)

PV elektrik üreten solar paneller için kullanılan teknik kelimedir, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. PV sistemler güneş radyasyonunu elektrik enerjisine dönüştürmede hücreler (solar cell) kullanır. 500 kW altı Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği sonrasında kendi elektriğini üretme imkanı doğmuştur.

 

Güneş Hücreleri

PV sisteminin en önemli parçası hücreler değişik teknolojilere sahiptir:

-Kristal silikon teknoloji; Monocrystalline ve Multicrystalline

-İnce Film teknolojisi; Thin Film …

 

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektörlerinden biridir.

 

Zamanımızın küresel enerji politikaları sadece iklim değişikliği ile değil, aynı zamanda enerji talep artışları ve enerji sağlamada güvenlik konuları ile de önemlidir. Bu üç konuda rüzgar enerjisi bir liderlik adayıdır.

 

Bir rüzgar türbininden üretilen elektrik enerjisinin en verimli şekilde kullanılması için enerji tüketimi rüzgar mevcudiyetine göre uyarlanmalıdır.

 

Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir kaynakların başlıca üstünlükleri:

Çevre dostu, Temiz, Bedava, İklim değişikliği sorununa çözüm, Hava kirliliği sorununu azaltır, Enerji güvenliği sağlar, Enerji arzını çeşitlendirir, Yakıt ithalini önler, Yakıt maliyetleri yoktur, Kırsalda elektrik ağını geliştirir, İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar, Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler, Modülerdir ve çabuk kurulur, İthalat bağımlılığı yoktur, Yakıt fiyatı riski yoktur, Karbon emisyonu yoktur,  Kaynak tükenmesi yok, Arazi dostudur, Uygulama esnekliği mevcuttur, Ulusal yarar sağlar, Yakıtsız enerjidir, Tamamen bize ait Yerli ve Yenilenebilir Enerji kaynağıdır.

 

Rüzgar Kaynak Değerlendirmeleri

Lokal, bölgesel veya küresel rüzgar kaynak bilgileri kullanılarak rüzgar enerjisinin elektriksel güç üretim potansiyeli tahmin edilebilir. Fakat tahmin edilen farklı rüzgar enerjisi potansiyelleri arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekir. Rüzgar kaynak potansiyeli tahminleri aşağıda belirlendiği gibi 5 kategoride değerlendirilmelidir; Meteorolojik Potansiyel, Saha Potansiyeli, Teknik Potansiyel, Ekonomik Potansiyel, Uygulanabilir Potansiyel.

 

Rüzgar enerjisi ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından biridir. Çok iyi rüzgar kaynak alanlarında yer alan bu potansiyel özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yoğunlaşmaktadır. Bu özelliği ile de rüzgar enerjisi avantajlı bir coğrafik dağılım sergilemektedir.

 

Hibrid Enerji

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırmak için yapılan en önemli uygulamalardan biri de enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı hibrid sistemlerdir. Hibrid uygulamalarda en fazla tercih edilen enerji kaynakları rüzgâr ve güneş enerjisidir. Her ikisi de yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına karşın, etkin çalışma saatleri genellikle farklı olan rüzgâr ve güneş enerjilerinin birlikte kullanılması fikri hızla yayılmaktadır.

 

Bir güneş sistemi sürekli bir elektrik arzı sağlamak üzere bir biyokütle generator, bir rüzgar türbini veya dizel generator gibi diğer bir güç kaynağı ile birlikte çalıştırılabilir. Bir hibrit sistem Şebeke Bağlantılı veya Bağlantısız olabilir.

 

Uygulamalardan bazıları

Şebeke-Bağlantılı konut ve işyeri sistemleri

Gelişmiş bölgelerde konutlar ve işyerleri için kullanılan en yaygın tiptir. Yerel şebekeye bağlantı üretilen fazla elektriğin yerel elektrik kurumuna satılmasını sağlar. Güneş yok iken elektrik üretilememesi durumunda şebekeden elektrik alınmasını mümkün kılar. Bir invertör ile DC akım AC akıma çevrilir.

 

Şebeke-Bağlantılı Güç Sistemleri GES

Tek bir noktada büyük miktarda elektrik üreten Şebeke bağlantılı sistemlerdir. Bu tür sistemlerin ölçekleri birkaç yüz kW ile birkaç MW arasındadır.

 

Şebeke-Bağlantısız Sistemler

Elektrik olmayan bölgelerde sistem bir kontrol birimi üzerinden bir aküye bağlanır. Bu sistemler tek bir evin ihtiyacı için küçük bir sistem veya birkaç ev için küçük bir şebeke üzerinden elektrik sağlayan daha büyük bir sistem olabilir. Elektrik şebekesine uzak kırsal kesimlerin yanı sıra aydınlatma, haberleşme, güvenlik, sulama vb. alanlar için ideal çözümdür.

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR