LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM DERNEĞİ (Lİ-DER), ŞEHİR ETKİNLİKLERİNİN BİRİNCİSİNİ KONYA SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİ İLE KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİ!

 

Mayıs 2012’de kurulan, Eylül ayında geniş katılımlı açılış lansmanını gerçekleştiren ve Aralık ayında “İşbirliği Toplantıları” etkinliklerinin birincisini gerçekleştiren Lİ-DER, 22 Ocak 2013 tarihinde de “Şehir Etkinlikleri” toplantılarının birincisini gerçekleştirdi.

 

“Şehir Etkinlikleri”, ülkemizde yenilenebilir enerji potansiyelinin fazla olduğu bölgelerdeki yerel halk ve firmalar ile yerel yetkili ve idarecileri lisanssız elektrik üretimi sektörü başta olmak üzere, enerji sektörü hakkında bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

 

Etkinlik, bölge firmalarını ve halkını en iyi temsil eden kuruluşlardan Konya Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca etkinliğe, Lisanssız elektrik üretimi sektörünün en önemli aktörlerinden olan dağıtım şirketleri adına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş firması destek vermiştir.

 

Etkinliğin ilk oturumuna Lİ-DER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEGM, TEDAŞ, EPDK ve MEDAŞ yetkilileri katılmış, oturumda lisanssız elektrik üretiminde gelinen nokta, yasal mevzuat ve sektörün geleceği üzerine oldukça faydalı konuşmalar yapılmış, sektörün hem ülkemiz hem de Konya ve çevresi için önemi üzerinde durulmuştur.

 

İkinci oturuma katılan ve kendi alanında lider olan firmalarımızdan olan Mars Enerji, IBC Solar ve Form Enerji, sektör adına yaptıkları projeleri ve Konya bölgesinde yapılabilecek çalışmaları anlatmış, ayrıca yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini iletmişlerdir.

 

Bölgesel olarak yapılan bu etkinliklerin, hem ülkemiz adına yenilenebilir enerji sektörümüzün daha da gelişmesi hem de yerel halkın ve ticari aktörlerin bu sektöre dahil edilmesi açısından oldukça önemli olduğuna inandığımızdan, belirli periyotlarla farklı şehirlerde yapılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Basın Bülteni

www.lisanssizelektrik.org

Şubat 2013

 

Li-Der Şehir Etkinlikleri Sunum Konya 2013
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR