Güneş Enerjisi Yatırımları Başlıyor

Enerjide yenilenebilir kaynakların payını artırmayı hedefleyen Türkiye`de, güneş enerjisi yatırımlarında sona gelindi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10-14 Haziran`da kabul edilecek güneş enerjisine dayalı lisans başvuruları için son hazırlıklarını yapıyor. Kurum, bu kapsamda Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi ve Belgeler Listesi`ni güncelledi. Lisans başvurusu için belirlenen kriterler çerçevesinde, üretim tesisinin kurulu gücü 50 megavatın üzerinde olan lisans başvuruları kabul edilmeyecek. Her bir ölçüm istasyonu sonuç raporu ile yalnızca bir santral sahası alanı için başvuru yapılabilecek. Lisans başvurularında her bir megavatlık proje için azami 20 dönüm santral sahasına başvuruda bulunulabilecek. Söz konusu alan sınırını aşan lisans başvuruları iade edilecek.

 

Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler tarafından her bir tesisin bağlantı noktası için ilan edilen bölgelerden yalnızca bir bölge seçilecek. Yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu alt sınır değerini (1620 kWh/m2-yıl) sağlamayan lisans başvuruları kabul edilmeyecek.

 

Proje geliştirilen arazinin, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük uyarınca mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlarda, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisans başvurusu alınmayacak. Proje sahasının anılan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya bakanlığın il/ilçe müdürlüklerinden alınacak belge ibraz edilecek.

 

Başvuru sırasında ayrıca banka teminat mektubu sunulacak. Mektubun miktarı, başvuruya esas kurulu gücün 10 bin lira ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Yerleşim yeri projesinin, proje alanının kadastro gören yerlerde bulunması halinde 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlenmesi, kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde ise 1/25000`lik haritanın uygun ölçeğe uyarlanması ile hazırlanacak harita üzerinde gösterilmesi ve mülkiyet dağılımlarının belirtilmesi gerekecek. Kaynak: AA

(Teknokulis : http: //www.teknokulis.com)

www.haberler.com

20.05.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR