Güneş ve rüzgar enerjisi için yarışmalı çözüm

Yeni güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına hazırlanan Türkiye, bu alanda yaşanacak rekabeti yarışmayla çözümleyecek.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği Taslağı hazırladı.

 

Taslağın yönetmeliğe dönüşmesiyle, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yarışma yapılacak.

 

Şirketler yarışma için tekliflerini kapalı zarfta TEİAŞ`a sunacak. Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, megavat kapasitesinin 10 bin ile çarpılmasıyla belirlenecek.

 

Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden, 1 başkan ile en az 4 asil üyeden oluşacak.

 

Kesişen projeler olması durumunda, daha yüksek katkı payı teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde edecek. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dahil edilecek. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması halinde, ilgili proje sıralama dışında kalacak ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınacak.

 

Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktasında yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmışlarsa, bu projeler arasında en yüksek katkı payı teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olacak.

 

Sıralanan teklifler içinde bağlanabilir kapasiteyi aşan ilk teklif sahibi şirketten, katkı payı teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü bağlanabilir kapasiteye indirmesi talep edilecek.

 

Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi halinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınacak ve kendi aralarında değerlendirme yapılacak. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif tutarından düşük olamayacak.

 

Önerilecek katkı payı

Yarışmaya katılacak şirket, rüzgar ya da güneş enerji santrali projesinin megavat başına Türk lirası olarak belirlenen katkı payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere 3 yıl içerisinde ve yıllık eşit taksitler şeklinde TEİAŞ`a ödemeyi taahhüt edecek.

 

Yıllık katkı payı tutarı, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren takip eden yılın ocak ayı içerisinde TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanacak ve faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın ödenecek. (Kaynak: AA)

http://ekonomi.haber7.com

29.05.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR