“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu” Acapulco Otel’de başladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu” (YEKSEM 2013) bugün Acapulco Otel’de başladı.

 

Pazar güne dek sürecek ve 2 de panelin düzenleneceği sempozyumda, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgi birikimi oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

 

Toplam 15 oturumun yapılacağı ve 1 çağrılı konuşmacının yer alacağı sempozyumda; 62 bildiri sunulacak, 2 de panel düzenlenecek.

 

Sempozyuma, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun desteğinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve AKSA’nın “Altın Sponsor”, Kıymet Trading ve Elparts Enterprises Ltd.’nin “Gümüş Sponsor”, Togaylar Ltd. ve Cabacaba Yenilenebilir Enerji Sistemleri’nin “Sponsor” olarak destek veriyor.

 

Sempozyum saat 09:30’da açılış konuşmalarıyla başladı.

 

Konuşmaları; 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, Emo Başkanı  Osman Eminel, MMO Emir Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Zihni Turkan, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Başkan Vekili Yunus Yener, Türkiye Elektirk Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Göltaş ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı gerçekleştirdi…

 

Konuşmaların ardından ise sempozyumda pazar güne dek yapılacak panel ve oturumlara geçildi.

 

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu yaptığı konuşmada, dünya genelinde eski yöntemlerle üretilen enerji kaynaklarının tükendiğinin bilinen bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu kapsamda enerji üretiminde dışa bağımlı olan KKTC’de yenilenebilir enerji kaynaklar konusunun tartışılır olmasının son derece önem taşıdığını kaydetti.

 

KKTC’de fosil kaynaklara bağlı enerji üretimi maliyetinin ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat çeken Başbakan Yorgancıoğlu, maliyeti yüksek olan bu tür üretimin sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurguladı.

 

Bu kapsamda ülkede enerji üretecek güneş, rüzgar gibi kaynakların kullanılma zamanı geldiğini de ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, bu yönde düzenlenecek bilimsel sempozyum sonuçlarının hükümete yol göstereceğini söyledi.

 

Başbakan Yorgancıoğlı yeni kurulan hükümetin programında da yenilenebilir enerji konusunda hedefler bulunduğu belirterek, sempozyumdan çıkacak bilimsel sonucun bu yönde yapılacak çalışmalarda kullanılacağını ifade etti.

 

TALAT

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise sürdürülebilir enerji üretiminin tartışıldığı KKTC’de ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ konusunda sempozyum düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, düzenleyenleri kutladı.

 

Ülkede mevcut elektrik üretim ile dağıtımının ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunun tüm kesimlerce tartışılmakta olduğunu ifade eden Talat, açık ve net olan durumun şu an ülkede üretimi yapılan elektriğin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

 

“Nasıl bir elektrik enerjisi üretimine kavuşacağız bunu çok iyi tartışmamız, değerlendirmemiz lazım” diyen Talat, yenilebilir enerji kaynaklarının çağın gereği olduğuna işaret etti.

 

BAKAN SENNAROĞLU

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu da yaptığı konuşmada, hükümetin programında da yer alan enerji üretiminin yeni bir yapılanma gerektirdiğini belirterek, hükümetin söz konusu yapılanmayı ALTERNATİF enerji kaynaklarını mevcut elektrik tesislerine entegre etmek suretiyle çeşitlendirerek sağlayacağını kaydetti.

 

Enerji konusunda oluşacak yeni yapılanmada hedeflenen konu ve yürütülen çalışmalara geçmeden önce, değerli bilim adamlarının yaptığı çalışmaların, bakanlığın bu yönde atacağı adımlara katkı yapacağına inanç belirten Bakan Sennaroğlu, hükümetin enerji alanındaki en önemli hedefinin; “ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu; sürekli kaliteli güvenli ve mümkün olan en düşük maliyetle enerji elde edilmesi” olduğunu vurguladı.

 

Bakan Sennaroğlu, bu yönde halkı doğru şekilde bilinçlendirme ve buna yönelik çalışmaları sürdürmenin en önemli görevleri olduğunu da kaydetti.

 

Yenilenebilir ve ALTERNATİF enerji kaynaklarından ülke için en uygun yöntemlerin geliştirilerek tüketim düzeyinin sağlıklı hale getirileceğini de ifade eden Sennaroğlu, bu kapsamda bilinçli tüketici ile enerji tüketimini hedeflediklerini söyledi.

 

Bakan Sennaroğlu, ülkenin en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan Kıb-Tek’in özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde AB normları da göz önüne alınarak enerji arz güvenliği, sürdürülebilirliği ve makul fiyatlarla ülkeye elektrik üretecek şekilde yeniden yapılandırılması için çalışma başlattıklarını da kaydetti.

 

EMİNEL

EMO Başkanı Osman Eminel de konuşmasında, KKTC’de 2009 yılında başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma sürecinin çok yavaş ilerlediği ve geç kalındığını belirterek, odanın hükümetten; yenilenebilir enerji kaynaklarının bir an önce kullanılması için gerekli düzenlemeleri sağlaması ve tesisleri hayata geçirmeyi talep ettiğini söyledi.

 

TAŞÇIOĞLU

MMO Başkanı Emir Taşçıoğlu da konuşmasında, enerji ve enerji kaynaklı çevre problemlerinin çözümünde izlenecek yolun; güneş, rüzgar, jeotermal vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi gerçekleştirme ve yaygınlaştırma yanında, mevcut enerji kaynaklarını da en verimli şekilde kullanmak olduğunu kaydetti.

 

TURKAN

KTMMOB Başkanı Zihni Turkan da, konuşmasında ALTERNATİF enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjilerinin ülkenin sahip olduğu kaynaklar olduğunu ifade ederek, bu yönde yapılacak çalışmaların ivedilikle geliştirilerek üretime dönüştürülmesini istedi.

 

YUNUS

Türk Makine Mühendilsei Odası Başkan Vekili Yunus Yener de yaptığı konuşmada, EMO ile MMO’nun birlikte düzenlediği sempozyuma katılmaktan memnunluk duyduğunu belirtti.

 

TMMO olarak enerji konusunda ülke koşullarına uygun bir plan hazırlanmasını savunduklarını söyledi.

 

GÖLTAŞ

TEMO Başkanı Cengiz Göltaş da, enerjinin bir kamu hizmeti olduğunu ifade ederek, kamu eliyle yönetim ve yürütülmesi gereğine işaret etti.

 

SOĞANCI

TMMOB Başkanıu Mehmet Soğancı da, mimar ile şehir plancılarını temsil eden birliğin, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda onların hak ve çıkarlarını halkın çıkarı temelinde koruma ve geliştirme mesleki gelişmeleri sağlama ve birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminin yaratmakla görevli olduğunu söyledi.

 

İLK ETKİNLİK

Sempozyumun ilk etkinliğini saat 10:30’da çağrılı konuşmacı olarak Prof. Dr. Halil Güven “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Net Sıfır Enerji Binalar” konusunda yaptığı konuşma oldu.

 

2’NCİ GÜN

Yarın sabah saat 09:30’da başlayacak oturumlarda 7’nci otumun başkanlığını Özgür C. Özerdem; 8’inci oturumun başkanlığını Kamil Dimililer; 9’uncu oturumun başkanlığını Hasan Hacışevki yapacak.

15 dakika aranın ardından devam edecek oturumlarda ise, 10’uncu oturumun başkanı Mustafa İlkan; 11’inci oturumun başkanı İrfan Şenlik ve 12’nci oturumun başkanı Mustafa Dağbaşı olacak.

 

2’NCİ PANEL

YEKSEM ‘2013’ün ikinci paneli 5 Ekim 2013, Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Serkan Abbasoğlu’nun yöneticiliğini yapacağı “Güneş Enerjisi; Dün, Bugün ve Yarın” konulu panelin konuşmacıları ise Günnur Koçar; Cengiz Taplamacıoğlu, Uğur Atikol ve Murat Fahrioğlu olacak.

 

Panelin ardından saat 16:00’dan itibaren oturumlar yeniden başlayacak. 13’üncü oturumun başkanlığını Mehmet Toycan; 14’üncü oturumun başkanlığını Murat Fahrioğlu ve 15’inci oturumun başkanlığını da Hüseyin Ademgil yapacak.

 

3’ÜNCÜ GÜN

Panelin üçüncü ve son gününde katılımcılara ülkeyi tanıtıcı bir sosyal gezi düzenlenecek. Gezi sabah saat 10:00’da başlayıp, saat 16:00’da havaalanına dönüş ile tamamlanacak.

www.gundemkibris.com

04 Ekim 2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR