UTES`13 - 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU 25-28 ARALIK 2013

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye`de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır.

 

Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000`de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları`nın dördüncüsü 2002`de, beşincisi 2004`te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.

 

Bu çerçevede Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES), planlanan Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG) içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca UTEG çerçevesinde Ulusal Temiz Enerji Fuarı (UTEF) ile Rüzgâr, Güneş ve Hidroelektrik konularının detaylı olarak işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, Selçuk Üniversitesi ve Su Vakfı işbirliği ile Konya’da düzenlenecektir.

 

Türkiye ve Dünya`yı ilgilendiren, Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu ve Enerji Günleri`nde yer alacağına inanıyor, Aralık 2013`de sizleri de görmeyi arzu ediyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Mustafa ACAROĞLU

Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

 

Bu sempozyumun ana konusu “Sürdürülebilir Bir Dünya için Su, Enerji ve Çevre” olarak belirlenmiştir.

 

Sempozyuma, aşağıdaki genel çerçeve dâhilinde bilimsel bildiriler beklenmektedir. Ancak, bu konular dışında temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanılması ile ilgili olanlardan bilim kurulunca uygun görülen bildirilerin de programa alınması mümkündür.

 

Sempozyumun başlıca konu başlıkları şunlardır:

• Rüzgâr enerjisi

• Güneş enerjisi

• Jeotermal enerji

• Biyoyakıtlar

• Hidrojen enerjisi

• Elektrikli Taşıtlar

• Hidro-Elektrik enerji

• Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi

• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi

• Enerji verimliliği ve tasarrufu

• Enerji ekonomisi ve yönetimi

• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi

• Global ve yerel enerji politikaları

• Ulaşım ve hava kirliliği

• İlgili diğer konular (Nükleer Enerji, Okyanus, Dalga Enerjisi ve diğerleri)

 

İletişim ve Kayıt için :

uteg2013@selcuk.edu.tr

www.utes2013.org

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR