ALTERNATİF Enerji Kaynakları Çözümlerinde Fotovoltaik Sistemleri Önem Kazanıyor

 

DuPont Fotovoltaik Çözümleri, yeni açılan DuPont Türkiye İnnovasyon Merkezi`nde fotovoltaik sektöründen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`ndan ve finans sektöründen yetkililerin bir araya geleceği özel bir konferansa ev sahipliği yapacak.

 

6 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek konferansta, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken bölgenin hızla büyüyen yenilenebilir enerji talebini karşılamak üzere fotovoltaik sistemlerinin güç çıkışını, güvenilir yaşam ömrünü ve genel maliyetlerini etkilemeleri itibariyle malzemelerin kritik önemi ele alınacak.

 

Sektör analisti IHS A.Ş.`nin raporuna göre, yükselişte olan fotovoltaik pazarları arasında, Türkiye`nin 2013 - 2017 yılları arasında kümülatif toplamda yaklaşık 2.7 milyar vat (GW) gücünde fotovoltaik sistemleri kurması bekleniyor. Türkiye`de, hükûmetin öngördüğü 600 megavatın (MW) bir hayli üstünde uygulama gerçekleşmiş ve sistem kurulumlarının 2014 sonu ve 2015 yılında da hızla artması bekleniyor. Türkiye`deki çatı sistemleri pazarının ise, 2014`te hızlanarak 300 MW`ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

 

Konferansta ele alınacak önemli konulardan birisi de, fotovoltaik sistemlerinde öngörülen 25 yıllık yaşam süresi için gerekli kalitenin, güvenilirliğin ve dayanıklılığın sağlanması anlamında açık ve uygun standartların olmayışı. Bu konu, bölgenin Güney İspanya ile kıyaslanabilecek yoğun güneş ışığı seviyesi göz önüne alındığında Türkiye için büyük önem teşkil ediyor.

 

Konferansta Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`ndan; fotovoltaik ve yatırım sektörlerinden ve akademi dünyasından prestijli konuk konuşmacılar söz alacak. DuPont Fotovoltaik Çözümler - Avupa, Orta Doğu & Afrika Pazarlama Müdürü Dr. Stephan Padlewski ise, sistem sahiplerinin ve finansörlerin yatırımlarının geri dönüşlerine katkıda bulunmak ve güneş enerjisi maliyetlerini düşürmek için benimseyebilecekleri risk hafifletme stratejilerini ele alacak.

www.haberler.com

10.10.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR