5 Arap ülkesi 1.55 GW`lık güneş enerjisi projesi geliştiriyor

13 Arap ülkesini kapsayan bir çalışmaya göre bölge ülkelerinin yenilenebilir enerji ve verimliliği alanında büyük potansiyeli bulunuyor.

 

13 Arap ülkesindeki yenilenebilir enerji yatırımlarının ve enerji verimliliği uygulamalarının mevcut durumunu inceleyen iki çalışma yayınlandı.

 

Kahire merkezli, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Bölgesel Merkez adlı araştırma kuruluşunun çalışmalarına göre enerji üretiminin ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan karşılandığı 13 Arap ülkesinde yenilenebilir enerji alanına yönelik ilgi artmakta iken özellikle enerji verimliliği alanında çok büyük bir potansiyel bulunmakta.

 

Çalışmaya göre yenilenebilir enerji alanındaki finansman ve yatırım güçlükleri bu alandaki özel sektör yatırımlarının çok sınırılı kalmasına neden olurken, fosil yakıtlara sağlanan sübvansiyonlar ise enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyor.

 

Bununla birlikte 2011 yılında ilk olarak Lübnan`ın yenilenebilir enerji alanında yasal bir çerçeve oluşturduğunun belirttiği çalışmada 13 Arap ülkesinin tamamının uzun dönemli yenilenebilir enerji hedefleri belirlediği ifade ediliyor.

 

Çalışmadaki verilere göre Mısır yenilenebilir enerji alanında en fazla kurulu güce sahip ülke iken, Suriye`de yaşanan kriz ise ülkenin ilk büyük rüzgâr enerjisi santrali ihalesinin ertelenmesine neden olmuş durumda. 13 Arap ülkesi arasında elektrik piyasasının en fazla serbestleştiği ülke Bahreyn iken Libya ise bağımsız elektrik üreticilerine izin vermeyen tek ülke. Elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu Arap ülkesi ise Filistin.

 

Çalışma Bahreyn, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Ürdün, Sudan, Suriye, Tunus ve Yemen`deki uygulamaları kapsarken, raporlar özellikle yenilenebilir enerji alanında çok önemli gelişmelerin görüldüğü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile ilgili bir bilgi içermiyor.

www.yesilekonomi.com

11.10.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR