Avrupa`nın KOBİ liderlerine İzmir anlatıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa’nın KOBİ liderlerine İzmir’in yatırım avantajlarını anlattı. Türkiye’yi ekonomide parlayan bir yıldız olarak nitelendirirken 2023 yılı hedeflerine de ulaşılacağını bildirdi.

 

Avrupa Küçük İşletmeler Birliği (European Small Business Aliance-ESBA) Yönetim Kurulu toplantısı, EBSO`nun evsahipliğinde yapıldı.

 

Avrupa`nın çeşitli merkezlerinden 12 ESBA Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı toplantıda Yorgancılar, İzmir’in ekonomisi, sanayi yapısı ve üretimi, Türkiye ve dünya ticaretindeki yeri ve ilişkilerine yönelik bir sunum yaptı. ESBA yöneticileri de kurumlarını tanıtarak, faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ender Yorgancılar, İzmir’in gıdadan tekstile, inşaattan makine ve otomotiv yan sanayisine, kimyadan yenilenebilir enerjiye kadar dünyayla rekabet eden, üretime imza atan sanayisi, yatırıma hazır organize sanayi ve serbest bölgeleri, lojistik imkanları, dünyanın önemli pazarlarına yakınlığı, nitelikli işgücü, sosyal ve kültürel yaşamı ve iklimiyle Türkiye’nin en cazip yeri olduğunu anlattı.

 

Organize sanayi ve serbest bölgelerinin yabancı yatırımcılara avantajlar sunduğunu, İzmir’in stratejik konumuyla yabancı yatırımcılar için son derece cazip olduğunu ifade eden Yorgancılar, başta yenilenebilir enerji olmak üzere otomotiv, tekstil, gıda gibi birçok sektörde işbirliğine açık olduklarını belirtti.

 

Yılın 300 günü güneşli geçen İzmir için güneş enerjisi projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, geçen yıl Almanya’yı ziyaretlerinde bununla ilgili projeleri değerlendirdiklerini aktardı.

 

EBSO Başkanı, Türkiye’nin en eski fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 82 yıldır düzenlendiğini de hatırlatarak, “Fuarlara çok önem veriyoruz. Mermer fuarımız dünyada ikinci, Gelinlik fuarımız sektörde önemli bir yere sahip. Yeni fuar alanı inşaatı sürüyor. İşbirliğiyle 30 sektörel fuarımızı daha etkin hale getirebiliriz.” dedi.

 

Yorgancılar, Avrupa ve Türkiye ekonomilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Türkiye, parlayan bir yıldız. 2023 yılına kadar önemli hedefler belirledik. Bundan 10 sene önce 60 milyar dolar olan ihracatımız, şimdi 150 milyar dolar ve 10 sene sonra 500 milyar dolar olmasını hedefliyoruz. Türkiye için uzak bir hedef değil.” şeklinde konuştu.

 

İnşaat sektöründe Türkiye’nin önemli bir aşama kaydettiğini, Çin’den sonra en büyük ikinci ülke olduğunu vurgulayan Yorgancılar, başta Azerbaycan, Irak ve Rusya olmak üzere çok büyük inşaat projelerine imza atıldığını bildirdi.

 

`İZMİR’E GELMEKTEN MUTLUYUZ`

ESBA Başkanı David Caro ise 1998 yılında faaliyete geçen birliğin, Avrupa’daki 36 ülkeden yaklaşık 1 milyon kadar KOBİ`yi temsil eden, KOBİ girişimcileri ve serbest meslek mensuplarının sesini AB`ye duyuran tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı. Her yıl bir yönetim kurulu toplantısının üye ülkelerden birinde düzenlendiğini belirten Caro, 2013 sonbaharındaki toplantının, henüz ESBA ile üyelik ilişkisi bulunmamakla birlikte bir süreden beri sıkı işbirliği sürdüren TOSYÖV`ün daveti üzerine dinamik, ekonomik ve demografik yapısıyla öne çıkan İzmir’de yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi: “Günümüzde AB üyesi ülkelerde yaklaşık 23 milyon KOBİ bulunduğu, bunların 75 milyon kişiden fazla istihdam sağladığı, başka bir ifadeyle bu sayının AB`nin toplam istihdamının yüzde 85`ini oluşturduğu dikkate alınırsa KOBİ`lerle ilgili çalışmaları yürüten ESBA`nın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. AB`deki toplam işyerlerinin yüzde 99`undan fazlası KOBİ`dir. Bunların yüzde 92 kadarı, 10 kişiden daha az çalışanı olan küçük ölçekli işletmelerdir.”AB`deki KOBİ`lerin önündeki en büyük engelleri, finans kaynaklarına erişme konusundaki güçlüklerin yanısıra idari ve bürokratik külfetler olarak sıralayan ESBA Başkanı Caro, bunlara hizmet veren kuruluşların AB üyesi ülkelerde bu sıkıntılara eğilmeyi görev bildiğini söyledi. ESBA`nın araştırmaları sonucu Avrupalıların yüzde 45`inin kendi işini kurmayı ve bağımsız çalışmayı istediğini, 65 yaş altındakilerin yüzde 29`unun ise yeterli sermayeye sahip olmadıkları için kendi işini kuramadığını gösterdiğini kaydeden Caro, “Bu bağlamda gerek ESBA gerek TOSYÖV gibi kuruluşlar, AB bünyesinde ya da Avrupa ülkelerinde ayrı ayrı üretilen mevzuatı sürekli izlemek ve üyelerine günü gününe bilgi vererek, bu mevzuatın her türlü etkilerine karşı hazırlıklı olmaları yolunda uyarmak misyonuyla hareket etmektedir.” diye konuştu. CİHAN, İzmir

www.zaman.com.tr

26.10.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR