EMENA Bölgesindeki İklim Yatırımlarına Yönelik Fırsatlar

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, 1 Kasım 2010 tarihinde yayınladığı raporda Avrupa, OrtaDoğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesinde yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve iklim değişikliğine adaptasyon alanlarında 1 trilyon dolara yaklaşan yatırım fırsatı olduğunu belirtmişti.

 

Rapora göre Türkiye’de 2020 yılına kadar toplam 89 milyar dolar iklim dostu yatırım fırsatı bulunuyor. Bu tutarın 42 milyar dolarının enerji üretimi alanında, 22 milyar dolarının yenilenebilir enerji sektöründe; 4.5 milyar dolarının ticari sektördeki enerji verimliliği projelerinde ve 30 milyar dolarının ise tüketici sektöründeki enerji verimliliği projelerinde bulunduğu belirtiliyor.

 

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, 1 Kasım`da yayınladığı raporda Avrupa, OrtaDoğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesinde yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve iklim değişikliğine adaptasyon alanlarında 1 trilyon dolara yaklaşan yatırım fırsatı olduğunu belirtiyor.

 

IFC’nin uluslararası danışmanlık firması A.T. Kearney ve sürdürülebilir enerji sektöründe uzman EcoLtd işbirliği ile hazırladığı “EMENA’da İklim Yatırımlarına Yönelik Fırsatlar” raporu 1 Kasım`da İstanbul’da gerçekleşen Financial Times/IFC İklimYatırım Forumu’nda açıklandı.

 

Raporda EMENA’da yer alan 49 ülkeye ilişkin bulgular yer alıyor. Bölgedeki enerji talebi, nüfus artışı ve şehirleşme oranında daha önce görülmemiş bir artış olduğu ve buna paralel olarak sanayi, ulaşım ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

 

Önümüzdeki yıllarda gelişmekte olan ekonomilerin taleplerinin karşılanabilmesi için büyük yatırımlar yapılması gerektiğini ve bu yatırımların çoğunun özel sektörden geleceğini belirten IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos şunları söyledi: “Rapor bir yandan EMENA bölgesinde iklim yatırımları açısından fırsatların büyüklüğüne dikkat çekerken aynı zamanda da bu bölgede özel sektörün hali hazırda bu alana yönelik ciddi yatırımlar yapmakta olduğunu ortaya koyuyor. IFC olarak stratejik önceliğimiz olan bu alandaki yatırımları desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”

 

Raporda Öne Çıkan Bulgulardan Bazıları Şu Şekilde

EMENA bölgesinde ihtiyatlı bir tahminle 2020 yılına kadar 640 milyardolar tutarında iklim dostu yatırım fırsatı bulunuyor. Bu tahminin sektörlere göre dağılımı ise şöyle: Yenilenebilir enerji üretimi, enerji altyapı rehabilitasyon, iletim ve dağıtım alanlarında 270 milyar dolar; ısıyalıtımı, enerji tasarruflu ev aletleri, aydınlatma, su ve mekan ısıtmasistemleri gibi ticari sektörde ve tüketici sektöründe 240 milyar dolar; çimento, maden ve üretim gibi gelişmiş sanayi süreçli ve enerji verimli makineler kullanabilecek olan sektörlerde 60 milyar dolar; su kaynaklarının enerji üretimi dahil olmak üzere verimli kullanılması alanında 70 milyar dolar.

 

Enerji sübvansiyonları ve tutarlı devlet teşvikleriyle artan fonlar, vergi muafiyetleri, feed-in-tariff (FiT) uygulamaları ve getirilen zorunlu verimlilik standartları sayesinde bu rakamın toplam 1 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

 

- Bölge içerisinde en büyük yatırım fırsatı Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Pakistan’da bulunuyor.

 

- Türkiye’de 2020 yılına kadar toplam 89 milyar dolar iklim dostu yatırım fırsatı bulunuyor. Bu tutarın 42 milyar dolarının enerji üretimi alanında, 22 milyar dolarının yenilenebilir enerji sektöründe; 4.5 milyardolarının ticari sektördeki enerji verimliliği projelerinde ve 30 milya rdolarının ise tüketici sektöründeki enerji verimliliği projelerinde bulunduğu belirtiliyor.

 

IFC, Dünya Bankası Grubu küresel stratejisi ile doğru orantılı olarak 2015 yılına kadar özel sektöre iklim yatırımları için yılda 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve bu yatırımın en az yüzde 20’sini doğrudan iklim değişikliği projeleri için uzun vadeli kredi olarak vermeyi planlıyor. IFC, son 4 senedir EMENA bölgesindeki iklim yatırımlarına 2.5 milyar dolar kredi sağladı.

 

IFC Hakkında

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, özel sektörün gelişimini desteklemeye odaklanan, dünyanın en büyük kuruluşu.100’den fazla ülkede özel şirketlerle çalışan IFC, yoksulluğu azaltmak ve zenginliğin paylaşılmasını sağlamak üzere, sermaye, uzmanlık ve nüfuzunu kullanıyor. 2013 mali yılındaözel sektörü ve değişimi desteklemek üzere yaptığı yatırımlar yaklaşık 25 milyar USD’ye yükselerek, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Daha fazla bilgi için www.ifc.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Esra Tavukçu

www.girisimhaber.com

04.01.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR