Yenilenebilir enerji desteğine 99 başvuru geldi, 5’i reddedildi

Önümüzdeki yıl yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen 94 santralin 41’i sudan, 23’ü biyokütleden, 21’i rüzgardan, 9’u ise jeotermalden elektrik üretiyor.

 

Yenilenebilir enerji desteğinden 2014 yılında yararlanma talebiyle 99 elektrik üretim santrali başvuruda bulundu.

 

Önümüzdeki yıl (2014) yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması YEKDEM’den yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi 31 Ekim`de doldu. Söz konusu tarihe kadar YEKDEM’den yararlanma talebiyle başvuru yapanların listesi açıklandı.

 

99 başvurudan 5’ine ret

Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 99 işletme için başvuruda bulunuldu. Bunlardan 5’i, başvuru tarihi itibariyle kısmen ya da tamamen üretime geçmemiş olması nedeniyle reddedildi. Reddedilen santrallerin tamamı hidroelektrik tesisler. Bunlar, Şincik, Zala, Kıy, Soğukpınar ve Köprübaşı HES olarak sıralanıyor.

 

1.831 MW’lik kurulu güç YEKDEM’de

Enerji Günlüğü’nün açıklanan verilerden yaptığı derlemeye göre, EPDK’nın YEKDEM başvurusunu kabul ettiği 94 tesisin toplam kurulu gücü 1831.83 MW olarak kaydedildi. Bu santrallerin lisanslarına dercedilen toplam yıllık elektrik üretim miktarı 8 milyar 344 milyon 603 bin kWh olarak görünüyor.

 

Yenilenebilir enerji desteğinden yararlanmak üzere başvuran 94 santralden 23’ü biyokütleye dayalı elektrik üreten tesislerden oluşuyor. YEKDEM`den yararlanacaklar listesinde yer alan tesislerden 9’unu jeotermal santraller, 21’ini rüzgar santralleri, 41’ini hidroelektrik santralleri oluşturuyor.

www.dunya.com

14.11.2013

 

 -.-

 

YEKDEM : Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları;

- Güneş Enerjisi (GES)

- Rüzgar Enerjisi (RES)

- Jeotermal Enerji

- Hidrolik / Hidroelektrik Enerjisi (HES)

- Biyokütle Enerjisi

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR