TSKB ve TKB yarım milyar doları aşkın kaynak sağladı

 

Kaynaklar İslam Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankası’ndan sağlandı

 

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için yarım milyar doları aşkın kaynak sağlandığı açıklandı.

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2013’ün son günlerinde yapılan üç ayrı açıklamaya göre finansmanın 440 milyon dolarlık bölümü İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanırken, Alman Kalkınma Bankası ise 47.917.915 Avro’luk kaynak sağladı.

 

Açıklamalara göre elde edilen finansman kaynakları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) tarafından Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansman desteği sağlamak için kullandırılacak.

 

İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye Kalkınma Bankası’na sağlanan 220 milyon dolarlık kaynak için Hazine Müsteşarlığı ile İslam Kalkınma Bankası ile kısıtlı mudaraba anlaşması imzalanmış iken, kaynak TKB tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi amacı ile kullandırılacak.

 

Alman Kalkınma Bankası’nın Türkiye Kalkınma Bankası’na sağladığı 47.917.915 Avro’luk kaynak ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliği yatırımlarının desteklenmesi için kullandırılacak.

 

İslam Kalkınma Bankası tarafından TSKB`ye sağlanacak 220 milyon ABD doları tutarındaki kaynak ise diğer finansmanlar gibi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında olacak iken, kaynak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi amacı ile kullandırılacak.

www.yesilekonomi.com

01.01.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR