Yeşil Tüketim Araştırması`nın 3. Yılında Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Schneider Electric desteği ile gerçekleştirdiği araştırmada tüketiciler ürünün çevreye verdiği olumlu veya olumsuz etkileri göz önünde bulunduruyor.

 

Değişen tüketim anlayışını ölçerek, tüketim profillerini ortaya koyan ve bu anlamda birçok sektör için rehber görevi üstlenen araştırma, Türk tüketicisinin yeşil ve çevre dostu ürün satın alma oranının arttığını ortaya koyuyor ve tüm sektörler için çarpıcı sonuçlar içeriyor...

 

Türkiye`de tüketicilerin "yeşil ve çevre dostu ürün / hizmet tüketimi" konusundaki davranışlarını, beklentilerini ve satın alma alışkanlıklarını ölçmek amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Yeşil Tüketim Araştırması, sektörel bazda şirketlere yön gösterecek çarpıcı veriler ortaya koydu.

 

17 Aralık 2013 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde 15 ilde, 15 yaş üstü 1.334 tüketiciyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir büyüme için olumlu ilerlemeler kat edildiğini gösteriyor.

 

Sonuçlara göre, tüketicilerin yarısından fazlasının ürün veya hizmet satın alırken o ürünün çevreye verdiği olumlu veya olumsuz etkileri göz önünde bulunduruyor ve dörtte üçüne göre bu ürünlerin kullanımlarında eskiye oranla artış var. Buna rağmen, geçen senelerdeki araştırma sonuçları ile paralel olarak, tüketicilere göre yeşil ve çevre dostu ürünler satın alınmıyor ve bunun önündeki en büyük engel ise yüksek fiyatlar olarak değerlendiriliyor.

 

Araştırmanın önceki seneler ile uyumlu çıkan sonuçlardan bir başkası çevre dostu ürünün en çok özdeşleştirildiği özellik. Türkiye`de tüketicilerinin yarısından fazlası yeşil ve çevre dostu ürünü «geri dönüşüm» ile özdeşleştiriyor.

 

2013 yılında yeşil ve çevre dostu ürünün en önemli özelliklerinden bir diğeri ise ürünün "sağlıklı olması" olarak dile getiriliyor. Buna bağlı olarak ise gıda ürünleri en çok yeşil ve çevre dostu olması önemsenen ürünler olarak algılanıyor.

 

Türkiye`deki tüketicilerin sektörel değerlendirmesi ise 2011 ve 2012 senesi ile aynı doğrultuda. Tüketiciler cam sektörünü ve onu takiben beyaz eşya sektörünü en yeşil ve çevre dostu sektörler olarak tanımlıyor.

 

Tükiye`de araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 55`i yeşil ve çevre dostu ürün / hizmetlere yönelik bilgiler yetersiz buluyor ve her iki tüketiciden biri şirketlerin çevresel konularda verdiği mesajlara güvenmiyor. Tüketicilerin yüzde 90`ı yeşil ve çevre dostu ürün / hizmetlere yönelik mesajların daha net ve anlaşılır olmasını talep ediyor. Bu konuda şirketlerden beklentileri, ürünlerin ve hizmetlerin çevreye duyarlılığının anlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin daha kolay anlayacağı terimler ve ifadelerin kullanılması yönünde.

 

Türkiye`de her dört tüketiciden biri çevre için yeşil çevre dostu ürün veya hizmet tüketiminde en çok devlet ve devlete ait kurumların sorumlu olduğu düşünüyor; ancak tüketicilerin beşte biri ise bu sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirtiyor.

 

Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Bir Geleceği ve Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefleyen Tüm Paydaşlar için Bilgi Merkezi Olmayı Hedefliyor...

 

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sungur Bursa, Sevinç Onay ve Semra Sevinç Yeşil Tüketim Araştırması 2013`ün sonuçlarına ilişkin yaptıkları ortak değerlendirmede Türkiye Yeşil Tüketim Araştırması`nın sektörler için önemli bir rehber olabileceğini ve markalara bu konuda çok önemli görevler düştüğünü belirtiyor.

 

Yeşil Tüketim Araştırması 2013`te dikkat çeken sonuçlar ise şöyle;

 

İnsan hayatının geleceğini tehdit eden en önemli konu `adaletsiz gelir dağılımı` olarak görülüyor.

 

Tüketicilerin yüzde 55`i ürün / hizmet satın alırken, o ürünün / hizmetin çevreye verdiği olumlu veya olumsuz etkilerini göz önünde bulunduruyor.

 

Tüketicilerin yüzde 74`ü yeşil ve çevre dostu ürünü tanımlayabiliyor.

 

Tüketicinin Yeşil ve Çevre Dostu olmasına en çok önem verdiği ürünlerin başında gıda ürünleri geliyor.

 

Tüketiciler Yeşil ve Çevre Dostu ürün ya da hizmet satın alırken geri dönüşümlü olmasına önem veriyor.

 

Tüketiciler cam sektörünü en duyarlı sektör olarak görürken kimya sektörünü en az duyarlı olan sektör olarak görüyor.

 

Tüketicilerin yarısı yeşil ve çevre dostu ürün / hizmetlere yönelik edinilen bilgileri yeterli bulmuyor.

 

Yeşil ve çevre dostu ürün kullanımındaki en büyük engelin yüksek fiyat olduğu düşünülüyor.

 

Çevre için yeşil çevre dostu ürün veya hizmet tüketiminde en çok devlet ve devlete ait kurumların sorumlu olduğu düşünülüyor. (bültenler)

www.haberler.com

21.07.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR