Elektrik borcu olan çiftçiye tarım desteği yok

Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmayacak.

 

Bakanlar Kurulu, 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin aldığı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koydu. Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2014 tarihli ve 3485 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaştırıldı.

 

Buna göre, Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmayacak.

 

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenecek.

 

TEBLİĞ RESMİ GAZETE`DE

Ayrıca Kanunun uygulanmasındaki usül ve esasları belirleyen Tebliğ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete`de yayınlandı.

 

Tebliğin 5. Maddesinde elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik borcu olan çiftçilerin listesini Ziraat Bankasına bildirmeleri öngörülüyor. Çiftçi desteklerden yararlanabilmek için ya borcunu ödeyecek ya da hakettiği destekleme tutarından borcun mahsup edilmesini isteyecek. Banka çiftçinin şirkete borcunu ödedikten sonra kalan tutarı çiftçiye verecek.

 

Çiftçiye 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Yasası uyarınca aşağıdaki konularda tarımsal destek veriliyor;

• Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

• Hayvancılık Desteklemeleri

• Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği

• Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

• Sertifkalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri

• Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı ALTERNATİF Destekleri

• Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

www.enerjigunlugu.net

09 Mart 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR