SEHAD Sürdürülebilir Enerji Hareketi Derneği

Sürdürülebilir Enerji Hareketi Derneği (SEHAD) Türkiye’de ve bölgesel ölçekte yerel kaynaklı, yenilenebilir enerji üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur.

 

SEHAD Sürdürülebilir enerji sektöründe çalışan kurumların kapasitelerini geliştirmek ve tüketicilerin yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çalışır.

 

SEHAD yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırarak sosyal ve çevresel problemlere çözüm geliştirir.

 

SEHAD yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması konusunda kurumsal ve bireysel ölçekte bilinçlendirme faaliyetleri düzenler.

 

Kurumsal işbirlikleri aracılığıyla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek için örnek uygulamalar geliştirir ve bunları yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunur.

 

İletişim / Contact

SEHAD Sürdürülebilir Enerji Hareketi Derneği / İstanbul Türkiye

SUSTENA Sustainable Energy Action Association / Istanbul Turkey

info@se-had.org

www.se-had.org

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR