Sokak aydınlatmasında LED ampül kullanılacak

Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambaların yanı sıra LED`li yol aydınlatma armatürleri de kullanılabilecek.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği", Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Buna göre, genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar, LED`li yol aydınlatma armatürleri kullanılacak.

 

Park ve bahçe aydınlatması amacıyla kullanılan aydınlatma sistemlerinde de elektronik balastlı floresan, kompakt floresan lambalar veya LED`li armatürler kullanılacak.

 

Dış aydınlatma lambaları rantabl olacak

Park ve bahçe aydınlatmalarında sadece yol, oturma grubu, spor oyun araçları, otopark ve güvenlik gerektiren kısımlar aydınlatılacak. Dış aydınlatmada tercih edilecek lamba ve armatürler, rantabiliteye göre seçilecek. Rantabilite hesaplarının, lamba ve armatür ömrünü içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderlerini de içerecek şekilde yapılarak proje dosyasında ibrazı esas olacak.

 

Kamu bina ve kampüslerinde yapılacak aydınlatmalarda lamba ve armatür rantabilitesi, asgari 10 yılı içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderleri ve ilk yatırım maliyeti unsurları birlikte değerlendirilerek tespit edilecek. Proje onaylarında bu hesapların aranması zorunlu olacak. Ayrıca, kamu binalarına ait tüketimler bildirilirken kampüs aydınlatmaları da dikkate alınacak.

 

Bu arada, "Karayolları Genel Müdürlüğünün yetki alanına giren şehir giriş ve çıkış yolları ve otoyollar haricinde kalan yol aydınlatma projelerinin bu limitlere uygunluğunun elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi ilgili tüzel kişiler tarafından denetlenmesine" ilişkin hüküm yönetmelikten çıkarıldı.

 

Proje başvuruları ve destekleri

Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilecek. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa da sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 yıl içinde bu belgeye sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmayacak. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak.

 

Başvurular 5 proje ile sınırlı olacak. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahil sayılacak. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilen projeler bu sayıya dahil olmayacak.

 

Sözleşme yapılan projelere uygulanacak destek miktarı hesaplanırken, gerçekleşen proje bedelinin (KDV hariç) kabul edilen proje bedelinden fazla olması durumunda, kabul edilen proje bedelinin en fazla yüzde 10 artırımlı değerini geçmeyecek proje bedeli üzerinden yapılan hesaplamalara göre destek ödemesi yapılacak. Gerçekleşen proje bedeli hiç bir surette KDV hariç 1 milyon lirayı aşamayacak.

 

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olma şartı aranacak.

 

Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarına ilişkin teknik kriterler, bugünden itibaren bir yıl içinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından Resmi Gazete`de yayımlanacak.

 

Yönetmeliğin, ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere yapılacak başvuruları 5 proje ile sınırlı tutan düzenleme 3 ay sonra, diğer düzenlemeler ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Muhabir: Erdal Çelikel / Yayınlayan: Fazilet Özer

www.sabah.com.tr / ekonomi

25 Mart 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR