“Elektrik üretiminde çeşitliliğe ihtiyaç var”

Elektrik üretiminde OECD ülkelerinin gerisinde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Zabunoğlu, gelişen Türkiye`nin elektriğe daha da ihtiyaç duyacağını söyledi.

 

Türkiye kömür, gaz, su, rüzgar, güneş gibi tüm kaynaklarını kullanarak güvenli ve çevreci bir şekilde daha fazla elektrik enerjisi üretmesinin önemine işaret eden Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Zabunoğlu, “Türkiye`de elektrik üretiminde çeşitlilik sağlamak, arz güvenliğini artırmak için fosil yakıtlı termik santrallerin yanına nükleer santralleri eklemekten başka bir yol şu an için görünmüyor” dedi.

 

Kişi başına elektrik enerjisinin üretiminin bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin belki de en önemli ölçüsü olduğunu ve gelişmiş ülkelerin hem insanlarına hem de çevrelerine daha fazla özen gösterebilme imkanı bulduğunu vurgulayan Zabunoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “2011 itibariyle Türkiye`nin kişi başına elektrik enerjisi üretimi dünya ortalamasının altında olup OECD ülkeleri ortalamasının üçte biri kadardır. Bu da bize basitçe henüz gidilecek çok yolumuz olduğunu söylemektedir; yani gelişmemiz gerek, elektrik enerjisine gereksinimimiz var. Bu ihtiyaç giderek artacak. Bu nedenle Türkiye, kömür, gaz, su, rüzgar, güneş gibi tüm kaynaklarını kullanarak güvenli ve çevreci bir şekilde daha fazla elektrik enerjisi üretmek zorundadır. Güvenli ve çevreci olmak kaydıyla, mevcut kaynaklara nükleer enerjiyi de eklemek gerekir. Nükleer santraller güvenlidir ve çevrecidir. Zaten güvenli ve çevreci olmayan herhangi bir şekilde enerji üretilmemelidir. Su, rüzgar ve güneş gibi nispeten az güvenilir kaynaklardan güvenli ve çevreci bir şekilde elektrik enerjisi üretilebilir ve bunun bir sakıncası yoktur.”

 

Türkiye`de elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının çok yüksek ve riskli düzeylere ulaştığına dikkati çeken Zabunoğlu, doğalgaz kullanımının 2002`de yüzde 40, 2008`de yüzde 50`ye çıktıktan sonra 2012`de yüzde 43,6`ya gerilediğini belirtti. İthal bir kaynağın elektrik üretiminde açık ara ilk sıraya yerleşmiş olmasının sakıncalarına vurgu yapan Zabunoğlu, “Bir doğalgaz ülkesi olan Rusya`nın elektrik üretiminde doğalgazın payı Türkiye`dekinden düşüktür. Eğer elektrik üretiminde çeşitlilik sağlamak, arz güvenliğini arttırmak istiyorsak, fosil yakıtlı termik santrallerin yanına nükleer santralleri eklemekten başka bir yol şu an için görünmemektedir” diye konuştu.

www.turkiyegazetesi.com.tr / ekonomi

17 Mayıs 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR