"Herkes için güneş enerjisi"

Rum Bakanlar Kurulu, adı “Herkes İçin Güneş Enerjisi” olarak anılan yenilenebilir enerji kaynaklarına destek ödeneği planını dün onayladı.

 

Politis “Bakanlar Kurulu Yeni Net Metering (Mahsuplaşma) Planını Onayladı” başlıklı haberinde, yeni ödenek planının öngördüklerini özetle şöyle sıraladı:

 

“*Toplam 15 megavat gücündeki fotovoltaik net metering (mahsuplaşma) ruhsatlandırması. Devlet tarafından hiçbir mali ödenek verilmeden ve gelir kriterlerine de bakılmadan yaklaşık 4 bin 500 haneye ruhsat verilebileceği hesaplanıyor. Enerji Bakanlığı’nın halen yayınlamış olduğu ilgili emirnameye göre gelir düzeyi düşük yaklaşık 450 haneye de ruhsat verilecek. Devletin bu 450 haneye mali katkısı için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını İleri Götürme Fonu’ndan bir milyon Euro harcanacak. Bu meblağ ile fotovoltaik sistem kurulum maliyetinin yarısının karşılanacağı hesaplanıyor.

 

*İşletmelere toplam 5 megavat gücünde fotovoltaik sistem kurma ruhsatı verilecek ancak bunlar mahsuplaşmaya dahil olmayacak, yani ürettikleri enerjiyi Elektrik İdaresi (AİK)  şebekesine vermeyecek, sadece kendi işletme ihtiyaçları için kullanacak.

 

*Toplam 5 megavat gücünde 20-150 kilovat arası ticari fotovoltaik sistem ruhsatlandırması. Üretilecek bu enerjinin devlet tarafından garanti edilmiş fiyatı, sadece 4 yıllık bir dönem için, kilovat başına 10 sent olacak. Daha sonra bu sistemler tarafından yapılacak enerji satışı rekabet piyasasına, yani devletin doğrudan müdahalesi olmadan arz-talep dengesine göre olacak.”

www.gundemkibris.com

05 Haziran 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR