TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 15/08/2014 tarih ve 15006 sayılı Olur’u ile “Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurulu gücü 30 kWe (30 kWe dahil) ve altındaki Güneş Enerjisine Dayalı (GES) santrallerin proje onay ve kabul işlemlerinin TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine görevlendirilmesine dair duyuru metni aşağıdaki gibidir.

 

DUYURU METNİ

Bilindiği gibi, 21/07/2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve diğer alt düzenleyici işlemlerinden Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı  Anlaşması ve Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması yayımlanmış olup, fiilen uygulama başlamıştır.

 

Öte taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerin onay ve tesislerin kabul işlemleri için, 03/01/2014 tarih ve 18-253 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Teşekkülümüz görevlendirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 15/08/2014 tarih ve 15006 sayılı Olur’u ile “Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurulu gücü 30 kWe (30 kWe dahil) ve altındaki Güneş Enerjisine Dayalı (GES) santrallerin proje onay ve kabul işlemleri için TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri görevlendirilmiştir. 30 kWe üstündeki Güneş Enerjisine Dayalı (GES) santrallerin proje onay ve kabul işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Ağustos 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR