Yeni Hükümetin Enerji Politikası

Davutoğlu, 62. Hükümet döneminin enerji politikalarını açıkladı.

 

TBMM Genel Kurulu, 62. Hükümet Programı`nın okunması, programın görüşmeleri ile güven oylamasının yapılması için olağanüstü toplandı.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu 5 başlık altında toplanan 62. Hükümet Programını TBMM`de açıkladı. Davutoğlu, 62. Hükümet döneminin programında yer alan enerji politikalarını da açıkladı.

 

Başbakan Davutoğlu, hükümetinin enerji politikalarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

 

“Enerji günümüz dünyasının en stratejik alanlarından birisidir. Son yıllarda yeterli seviyede elektrik enerjisi üretim kapasitesinin oluşturulmasına, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarına, üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesine önem verdik. Bu doğrultuda, 2002 yılında yaklaşık 31.000 megavat olan elektrik kurulu gücünü 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla 67.431 megavata, 2002 yılında 129 milyar kilovatsaat olan elektrik üretimimizi de 2013 yılında 242 milyar kilovatsaate yükselttik.

 

Akkuyu ve Sinop`ta 8 Adet Nükleer Reaktör Devreye Alınacak

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendireceğiz. Yerli yeni sahalarımızın termik santral amaçlı değerlendirilmesi çalışmalarını hızlandıracağız. Mersin Akkuyu ve Sinop`ta toplam 9.280 megavat gücünde 8 adet nükleer reaktör devreye alınacaktır. Yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için 18.500 megavat düzeyinde santral tamamlanacak. Hidroelektrik kaynaklarımızın tamamına yakın kısmı kullanılarak 20 bin megavat ek güç sağlanacak. Bu kapsamda, Ilısu, Yusufeli, Boyabat ve Alpaslan 2 gibi önemli projeler tamamlanacaktır.

 

RES’lerde Kurulu Güç 20 Bin Megavata Çıkarılacak

Ayrıca, rüzgâr enerjisi gücümüz 20 bin megavata çıkarılacak, en az 600 megavat gücünde jeotermal santral ve en az 3 bin megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Böylece, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payı 2023 yılında yüzde 30`a yükseltilecektir.

 

Ceyhan Avrupa’nın 2`nci Büyük Enerji Termaline Dönüşecek

Güneş enerjisinde yeni bir döneme giriyoruz. Konya`da dünyanın en büyük güneş enerji santralini yapmak üzere çalışmalar başlattık. 3 bin megavatlık güneş santrali için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapılacak.

 

2003 yılı öncesinde yalnızca 9 ilimizin doğal gaza erişimi mevcut iken 2013 yılı itibarıyla 72 ile çıkardık. Kısa zamanda ülkemizde doğal gazı olmayan il kalmayacaktır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı`nın inşasını bitirdik. Bakü-Tiflis-Erzurum (Şahdeniz) Doğal Gaz Projesi`ni hayata geçirdik. Azerbaycan Şahdeniz II Projesi`ndeki payımızı yaklaşık yüzde 20`ler civarına çıkararak en büyük 2`nci hissedar olduk. Azeri doğal gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa`ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi`nde yani TANAP`ta hükûmetler arası anlaşmayı imzaladık. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı`yla Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi`nin ilk ayağını tamamladık ve komşu ülkeye gaz ihraç etmeye başladık. Ceyhan`ın Avrupa`da 2`nci büyük enerji termaline dönüştürülmesini hedefliyoruz.

 

HES`lere İlişkin Olarak Çevre Duyarlılığı En Üst Düzeyde Hayata Geçirilecek

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2002 yılı sonundan itibaren görev yapan tüm AK PARTİ hükümetleri olarak çevre politikalarında ve uygulamalarında ülkemizde yeni bir dönemi başlattık. Çevreyi koruma, her türlü kirliliği giderme, ağaçlandırma, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, tarım topraklarının korunması, içme suyuna erişim alanlarında önemli adımlar attık. Modern çevre teknolojileri ile arıtma tesislerini yaygın olarak ilk defa AK PARTİ hükümetleri döneminde ülkemize kazandırdık. Çevreye duyarlı faaliyetlerin insan sağlığının yanı sıra, yeşil teknolojiler, yeşil işler gibi yeni fırsatları hazırladığı gerçeğinden hareketle yeşil büyümeye geçiş sürecini başlattık.

 

Büyükşehirlerde akıllı sistemlerle desteklenen bütünleşik toplu taşıma sistemlerini hayata geçireceğiz. Elektrikli demir yolu hatlarını yaygınlaştırarak sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Küçük hidroelektrik santrallere, HES`lere ilişkin olarak çevre duyarlılığını en üst düzeyde hayata geçirecek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparak etkili bir şekilde uygulayacağız. Havza bazında entegre atık su ve su yönetimi sistemi oluşturma çalışmalarına hız vereceğiz.“

 

TBMM Genel Kurulu, Hükümet Programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için 4 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14.00`te toplanacak.

www.enerjimagazin.com

01 Eylül 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR