Arap ülkeleri yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

 

13 Arap ülkesinde 2020 yılına kadar 190 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlanıyor.

 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinin yenilenebilir enerji kurulu gücünün gelecek yıllarda önemli oranda artacağı öngörüldü.

 

The Middle East Economic Digest (MEED) ve Orta Doğu Güneş Enerjisi Sanayisi Derneği (Middle East Solar Industry Association, MESIA) tarafından hazırlanan çalışmaya göre bölgedeki güneş enerjisi yatırımları ise bu büyümenin ana aktörlerinden olacak.

 

13 Arap ülkesinin enerji politikalarının incelendiği ‘’2014 ODKA Güneş Enerjisi Raporu’’ başlıklı çalışmaya göre bölgedeki elektrik üretim kapasitesi 2012 sonu itibari ile 185 GW seviyesinde bulunuyordu.

 

Bu gücün ise yalnızca yüzde 4’üne karşılık gelen 6,3 GW’lık bölümünü hidroelektrik santraller ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç oluşturuyordu. Bu tarihte 13 ülkedeki hidroelektrik kapasitesi 5,6 GW iken, doğal gaz santrallerine entegre projeler dışındaki güneş enerjisi kurulu gücü ise bu tarih itibari ile yalnızca 205 MW düzeyinde bulunuyordu.

 

Arap ülkelerinin 2020 hedefi 56 GW

Bununla birlikte çalışmada Arap ülkelerinin yenilenebilir enerji alanına olan ilgilerinin sürekli artmakta olduğuna da dikkat çekiliyor.

 

Çalışmadaki bilgilere göre 2011 yılında, 2020 yılı için 27 GW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflediğini açıklayan bu ülkeler 2013 yılında ise bu hedeflerini 56 GW’a yükseltmişlerdi.

 

Rapora göre Arap ülkeleri bu hedefe ulaşmak için 2020 yılına kadar, elektrik iletim ve dağıtım yatırımları hariç olmak üzere, 190 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacak.

 

Güneş enerjisi ise Arap ülkelerinin yatırımlarındaki en büyük paylardan birine sahip olacak iken yalnızca yoğunlaştırmalı güneş enerjisi (CSP) ve doğal gaz çevrim santrallerine entegre güneş enerjisi projeleri için 50 milyar dolarlık yatırım gerçekleşecek.

 

Özellikle petrol fiyatlarının son yıllarda önemli oranda artış göstermiş olması, petrol ihracatçısı birçok Arap ülkesinin ihracata ayrılabilecek petrol miktarını artırma amacı ile yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya yöneltiyor.

www.yesilekonomi.com

09.10.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR