“Enerjide Hedefler Gerçekçi”

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Çakır, enerji üretiminde yerli kaynak payının, 2018 sonuna kadar yüzde 8 artırılarak yüzde 35`e çıkarılması hedefinin makul ve gerçekleştirilebilir olduğunu söyledi.

 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında belirlenen Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı`nı değerlendiren Çakır, eylem planında ortaya konulan hedeflerin, devam eden projelerle gerçekleştirilebileceğini belirtti.

 

Fiyatı ucuzladığı için kullanımı yaygınlaşan rüzgar santralleri ve güneş enerjisinin de hedeflere hizmet edeceğini ifade eden Çakır, "Kömür madenleri ile ilgili gerçekleştirilen iş güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin maliyet arttırıcı etkisi, bu süreçte bir engel haline gelebilir. Bu anlamda yapılacak bir düzenleme, kömürdeki ve dolayısıyla yerli kaynaklara dayalı enerji üretimindeki artışı kolaylaştırabilir" diye konuştu.

 

Önceki yıllarda da planların yapıldığını ancak uygulama konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Çakır, en azından 30 yıllık bir enerji politikasının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

 

Çakır, enerji üretiminin yaklaşık yüzde 10`unu karşılayacak nükleer santral projelerinin tamamlanmasının Türkiye`nin işini kolaylaştıracağını belirterek, "Enerji programlarında mutlaka kaya gazı ve kaya gazından elde edilecek petrol ile ilgili projelerin geliştirilmesi ve bunun öncelikle eğitim ve finansman anlamında altyapısının hazırlanması gerektiğine inanıyorum" dedi.

 

"Mevcut yatırımlarla gerçekleştirilebilir"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Sarı da Kalkınma Planı`nın bir parçası olarak ortaya konulan hedeflere mevcut yatırımlarla ulaşılabileceğini dile getirdi. Enerji yatırımlarının uzun yıllar gerektirdiğine dikkati çeken Sarı, "En iyimser yaklaşımla mevzuat ve yasal düzenlemelerin gelecek yıl yapılıp, yatırımlar 2016 ya da 2017`de bitirilebilir. 2018 yılına kadar en az yüzde 10 oranında bir ekonomik büyüme söz konusu olacaktır. Bu büyüme sadece ekonomide değil enerji ihtiyacında da meydana gelecektir. Bu durumda yerli kaynakların oranını değiştirmek için gerekli olan yatırım miktarı çok daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Birinci enerji üretiminde yüzde 27 olan yerli kaynak payını 2018 sonuna kadar yüzde 35`e, yerli kömür kaynaklı elektrik enerji üretimini 57 milyar kilovatsaate çıkarmayı planlayan hükümet, aynı dönemde 10 bin megavatlık ilave hidrolik kapasiteyi de devreye almayı hedeflediğini açıklamıştı. ANKARA (AA)

www.dunya.com

10 Kasım 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR